"Beteiligung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Beteiligungosakkeenomistus

Beispieltexte mit "Beteiligung"

Beteiligung der EIBEIP:n osallistuminen
Beteiligung der Frauennaisten osallistuminen
Beteiligung der Arbeitnehmertyöntekijöiden osallistuminen
Beteiligung an LuftsicherheitsaktivitätenOsallistuminen ilmailun turvaamista koskeviin toimiin
Beteiligung an Luftsicherheitsaktivitäten;osallistumalla ilmailun turvaamista koskeviin toimiin;
Betrag der BeteiligungMääräosuuden suuruus
Ausweitung der BeteiligungOsallistumisen laajentaminen
Beteiligung vor der vorgeschlagenen KapitalerhöhungOmistusosuus ennen ehdotetun pääomankorotuksen toteuttamista
Beteiligung nach der vorgeschlagenen KapitalerhöhungOmistusosuus ehdotetun pääomankorotuksen toteuttamisen jälkeen
Beteiligung an der Agentur für das Europäische GNSSOsallistuminen Euroopan GNSS-viraston toimintaan
Beteiligung von Behörden an der europäischen NormungViranomaisten osallistuminen eurooppalaiseen standardointiin
Beteiligung an den Umstrukturierungs- und Umstellungskosten.rakenneuudistuksesta ja uusiin lajikkeisiin siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin osallistuminen.
Beteiligung an der Entwicklung der nationalen Strategiepläne;osallistuminen kansallisten strategisten suunnitelmien kehittämiseen,
Beteiligung von Interessenträgern an der europäischen NormungSidosryhmien osallistuminen eurooppalaiseen standardointiin
Beschlüsse im Hinblick auf die BeteiligungOsallistumiseen liittyvät päätökset
Jointventure mit deutscher und maltesischer Beteiligung.Yhteisyritys, jonka osakekanta on saksalaisessa ja maltalaisessa omistuksessa.
IV Verbreitung von Exzellenz und Ausweitung der BeteiligungIV Huippuosaamisen levittäminen ja laajempi osallistuminen
Einkommensteuerermäßigung für exportorientierte Unternehmen mit ausländischer BeteiligungTuloverovapautus FIE-yrityksille
Umsatzsteuernachlässe beim Erwerb von in der VR China hergestellter Ausrüstung durch Unternehmen mit ausländischer BeteiligungAlv-hyvitykset Kiinassa valmistettuja laitteita ostaville FIE-yrityksille
Gemäß der Entscheidung 90/424/EWG fördert die Gemeinschaft eine Informationspolitik im Tierschutzbereich durch eine finanzielle Beteiligung.Yhteisö osallistuu päätöksen 90/424/ETY nojalla eläinten suojelua koskevan tiedotuspolitiikan täytäntöönpanoon myöntämällä rahoitusta.
Finanzielle Beteiligung des ELERMaaseuturahastosta myönnettävä rahoitusosuus
Finanzielle Beteiligung in der AnfangsphaseAlueellisten neuvoa-antavien toimikuntien käynnistämiskustannuksiin osallistuminen
Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös;oikeudet mahdolliseen jako-osuuteen yhtiön purkautuessa,
Mitteilung über die Beteiligung am InformationsaustauschIlmoitus tietojenvaihtoon osallistumisesta
Diese Beteiligung wird gewährt, sofern der MitgliedstaatTämä tuki myönnetään sillä edellytyksellä, että jäsenvaltio
Ein Prozess unter Beteiligung von Gesteinsschmelze (Magma).Prosessi, johon liittyy sulakiveä (magmaa).
Wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der FinanzbrancheMerkittävä sijoitus finanssialan yhteisössä

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Wahlbeteiligungäänestysvilkkaus
Beteiligung des FondsMaaseuturahaston osuus
Beteiligungen an Risikokapitalgesellschaften,sijoitukset venture capital -yrityksiin;
Gewinnbeteiligung der Belegschaftvoitto-osuuden jakaminen työntekijöille
Beherrschung eines Beteiligungsunternehmensmääräysvalta sijoituskohteessa
Beteiligungskapital, Darlehen und Garantien;oman pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin ja laina- sekä takuuvälineisiin;
Beteiligungsdarlehen in Höhe von 20 Mio. EUR20 miljoonan euron osakkuuslaina
Beteiligungskapital ohne reinvestierte GewinneOma pääoma, pl. uudelleen sijoitetut voitot
Beteiligungskapital nach gebietsansässigem Sektor (Sektor 1)Oma pääoma kotimaisen sektorin mukaan (sektori 1)
Beteiligungen an Tochtergesellschaften oder wesentliche AnteileSijoitukset tytäryhtiöihin tai merkittävät osuudet yhtiöissä
Beteiligungsintensität: Vollzeit, Teilzeit, Vollzeitäquivalente.Osallistumisen intensiteetti: kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent).
Beteiligungskapitalbestände von ausländischen börsennotierten Unternehmen (Marktwerte)Oman pääoman ehtoiset varannot ulkomaisissa pörssissä noteeratuissa yhtiöissä (markkina-arvot)
Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein, einschließlich MitarbeiterbeteiligungHenkilöstön pätevyys, koulutus ja tietoisuus, henkilöstön osallistuminen mukaan luettuna
Vorbereitende Maßnahme — Internetbasiertes System für bessere Rechtsetzung und zur BürgerbeteiligungValmistelutoimi – Lainsäädännön laadun parantamista ja kansalaisten osallistumisen lisäämistä koskeva internetpohjainen järjestelmä
des Namens dieser Beteiligungsunternehmen;sijoituskohteiden nimet.
Die Beteiligungskapital-Fazilität für FuI:Tutkimuksen ja innovoinnin pääomarahoitusväline:
Zweck und Gestaltung eines BeteiligungsunternehmensSijoituskohteen tarkoitus ja rakenne
QUALIFIZIERTE BETEILIGUNGEN AUßERHALB DES FINANZSEKTORSRAHOITUSALAN ULKOPUOLISET HUOMATTAVAT OMISTUSOSUUDET
qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors,finanssialan ulkopuoliset huomattavat omistusosuudet;
Satz der Gemeinschaftsbeteiligung und BeihilfeintensitätYhteisön rahoitusosuus ja tuki-intensiteetit
Risikogewichtete Positionsbeträge von BeteiligungspositionenRiskipainotettujen vastuuerien yhteismäärä oman pääoman ehtoisille vastuille