"Berichtigungshaushaltsplan" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Berichtigungshaushaltsplankorjaava lisätalousarvio

Beispieltexte mit "Berichtigungshaushaltsplan"

Erster Berichtigungshaushaltsplan der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMEA) für das Haushaltsjahr 2004Euroopan lääkeviraston (EMEA) ensimmäinen lisätalousarvio vuodelle 2004
Dieser Spielraum kann nur im Zusammenhang mit einem Berichtigungshaushaltsplan oder einem Jahreshaushaltsplan in Anspruch genommen werden.Se voidaan ottaa käyttöön ainoastaan lisätalousarvion tai vuotuisen talousarvion yhteydessä.
Der Verwaltungsrat hat am 30. September 2004 den ersten Berichtigungshaushaltsplan der EMEA für das Haushaltsjahr 2004 angenommen (MB/73594/2004).Hallintoneuvosto hyväksyi 30. syyskuuta 2004 EMEA:n ensimmäisen korjaavan lisätalousarvion (MB/73594/2004).
Der Verwaltungsrat genehmigt den Berichtigungshaushaltsplan unter gebührender Berücksichtigung der Dringlichkeit durch einstimmigen Beschluss der Vertreter der Mitgliedstaaten.Johtokunta hyväksyy lisätalousarvion jäsenvaltioiden edustajien yksimielisellä päätöksellä ottaen asianmukaisesti huomioon asian kiireellisyyden.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013Euroopan unionin lisätalousarvion nro 6 varainhoitovuodeksi 2013 lopullinen hyväksyminen
die im Haushaltsplan, einschließlich im Wege eines Berichtigungshaushaltsplans, bereitgestellten Mittel;talousarvioon otetut määrärahat, mukaan lukien lisätalousarviot;
unter Hinweis auf die vom Europäischen Parlament am 20. November 2013 angenommene Abänderung am Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 9/2013,ottaa huomioon Euroopan parlamentin 20 päivänä marraskuuta 2013 hyväksymän tarkistuksen esitykseen lisätalousarvioksi nro 9/2013,
Im Fall unvermeidlicher, außergewöhnlicher oder unvorhergesehener Umstände kann der Direktor dem Verwaltungsrat den Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans vorlegen.Väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa johtaja voi tehdä johtokunnalle esityksen lisätalousarvioksi.