"Bericht" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Berichtkertomus

Beispieltexte mit "Bericht"

Machbarkeitsstudie und Berichttoteuttavuustutkimus ja -raportti
Bericht über den HaushaltsvollzugTalousarvion toteuttamista koskeva selvitys
Bericht über die Resonanz der StellungnahmenKertomus lausuntojen vaikutuksesta
Bericht über den Jahresabschluss 2011, S. 6.Tilinpäätöstä koskeva vuosikertomus 2011, s. 6.
Bericht über den Einsatz der FinanzinstrumenteRahoitusvälineiden käyttöönottoa koskeva kertomus
Bericht über die Durchführung dieser VerordnungKertomus tämän asetuksen toimivuudesta
Bericht des Berufungsgremiums, EG-Lachs, Absatz 7.358.Paneelin raportti, EC-Salmon, kohta 7.358.
Bericht über die Haushaltsführung und das FinanzmanagementSelvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta
er überwacht die Emissionen und erstattet entsprechend Bericht.tarkkailtava päästöjä ja raportoitava niistä.
Der Befehlshaber der EU-Operation erstattet dem EUMC regelmäßig Bericht.EU-operaation komentaja toimittaa säännöllisin väliajoin selvityksiä EUSK:lle.
Er erstattet auch den Arbeitsgruppen des Rates erforderlichenfalls Bericht.Erityisedustaja raportoi tarvittaessa myös neuvoston työryhmille.
Die zuständige Behörde erstellt über jede Vor-Ort-Kontrolle einen Bericht.Vastaavan viranomaisen on laadittava tarkastuskertomus jokaisesta paikalla tehdystä tarkastuksesta.
Der EUSR erstattet über den Generalsekretär/Hohen Vertreter dem Rat Bericht.EU:n erityisedustaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin välityksellä.
Der Sonderkoordinator erstattet gegebenenfalls dem Rat und der Kommission Bericht.Erityiskoordinaattori raportoi tarvittaessa neuvostolle ja komissiolle.
Die Kommission erstattet über die Ergebnisse jeder durchgeführten Gemeinschaftskontrolle Bericht.Komissio raportoi kunkin suoritetun yhteisön valvontatoimen tuloksista.
Der Bericht umfasst insbesondere:Kertomuksessa muun muassa
Dieser Bericht ist vorzulegen bisKertomus on toimitettava
Dieser Bericht umfasst insbesondereTuossa kertomuksessa on erityisesti:
der Bericht des Bartolone-Parlamentsausschusses.Bartolonen johtaman parlamentaarisen komitean kertomus.
Ersetzung des Bericht erstattenden MitgliedstaatsEsittelevän jäsenvaltion korvaaminen
den Bericht über die geprüften Jahresemissionen;Todennettu vuotuinen päästöselvitys.
Dem Bericht werden gegebenenfalls Änderungsvorschläge beigefügt.Kertomukseen liitetään tarvittaessa muutosehdotuksia.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Tätigkeitsberichttoimintakertomus
Ausschussberichtvaliokuntamietintö
Forschungsberichttutkimusraportti
Berichtigungshaushaltsplankorjaava lisätalousarvio
Berichte der MitgliedstaatenJäsenvaltioiden raportit
Berichterstattung und BewertungKertomukset ja arviointi
Berichtskanäle und DatenübermittlungRaportointikanavat ja tiedonsiirto
Berichterstattungspflicht der KommissionKomission raportointivelvoite
Überwachungsplan und -berichtValvontasuunnitelma ja raportti
Mängelschreiben und InspektionsberichtTarkastushavaintokirje ja tarkastusraportti
Akkreditierungsprogramm und ManagementberichtAkkreditoinnin työohjelma ja hallinnollinen raportti
Konsolidierter jährlicher TätigkeitsberichtKonsolidoitu vuotuinen toimintakertomus
Datenverarbeitung und BerichteTietojen käsittely ja raportointi
Finanzberichte und GeschäftspläneTilinpäätökset ja liiketoimintasuunnitelmat
Allgemeine statistische BerichtspflichtenYleiset tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset
Entwürfe der BerichtigungshaushaltspläneLisätalousarvioesitykset
Emissionsbericht für LuftfahrzeugbetreiberIlma-aluksen käyttäjien päästöselvitys
Berichte des Internen PrüfersSisäisen tarkastajan kertomukset
Berichtigungen für frühere RechnungsjahreErot aiempiin tilikausiin verrattuna
Berichtigung einzelner gemessener PrüfwerteYksittäiseen mitattuun testiarvoon tehtävä korjaus
Berichterstattung über die angewandte AnalysemethodeKäytetyn määritysmenetelmän ilmoittaminen
Berichterstattung über nationale AnpassungsmaßnahmenRaportointi kansallisista sopeutumistoimista
BERICHTERSTATTUNG ÜBER ANDERE KLIMASCHUTZRELEVANTE INFORMATIONENRAPORTOINTI MUISTA ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Berichte über Umweltbetriebsprüfungen und Managementbewertungen;auditointiselvitykset ja johdon katselmukset
Besondere Bestimmungen betreffend den KontrollberichtTarkastuskertomusta koskevat erityissäännökset
Artikel 59 — Absehen von einer Stellungnahme oder von einem Bericht59 artikla — Päätös olla antamatta lausuntoa tai selvitystä
Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen BerichtKomissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle seuraavat kertomukset:
das Ende der Berichtsperiode.raportointikauden loppu.
Der Analysebericht liegt bei.Analyysiraportti on liitteenä.
der Beginn der Berichtsperiode.raportointikauden alku.
Änderungsserie 02, Berichtigung 1Muutossarja 02, oikaisu 1
Begleitung, Berichterstattung und Prüfung;seuranta, raportointi ja tarkastus;
Annahme des jährlichen Tätigkeitsberichts;hyväksyy vuosikertomuksen;
Datenerhebung, Evaluierung und BerichterstattungTietojenkeruu, arviointi ja raportointi


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System