"Beobachter" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Beobachtertarkkailija

Beispieltexte mit "Beobachter"

Beobachter haben keinen Zugang zu vertraulichen Informationen über einzelne Institute.2 Tarkkailijat eivät saa käyttöönsä yksittäisiin laitoksiin liittyviä luottamuksellisia tietoja.
Beobachter haben keinen Zugriff auf vertrauliche Informationen über einzelne Institute.Tarkkailijat eivät saa käyttöönsä yksittäisiin laitoksiin liittyviä luottamuksellisia tietoja.
Der Beobachter hat folgende Aufgaben:Tarkkailijan tehtävänä on
Rr Empfänger, Beobachter oder MessvorrichtungRr Vastaanotin, rekisteröintilaite tai mittauslaite
Der Beobachter wird wie ein Offizier behandelt.Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä.
Die Kommission kann Beobachter zur Teilnahme an der Besichtigung einladen.Komissio voi kutsua tarkkailijoita osallistumaan uuteen käyntiin.
Das Forum kann Sachverständige und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen.Foorumi voi kutsua asiantuntijoita ja tarkkailijoita kokouksiinsa.
Gegebenenfalls wird die Kommission eingeladen, als Beobachter an derartigen Verhandlungen teilzunehmen.Komissio kutsutaan tarvittaessa osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.
Ein Vertreter des Generalsekretärs/Hohen Vertreters nimmt an den Ausschusssitzungen als Beobachter teil.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin edustaja osallistuu komitean kokouksiin tarkkailijana.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Pilotinspektions- und -beobachterprogrammeTarkastusjärjestelmiä ja tarkkailijoita koskevat kokeiluhankkeet
Ein- und Ausschiffung des BeobachtersTarkkailijan alukselle nousu ja alukselta poistuminen
für jeden Beobachtersitz im Cockpit,jokaisella ohjaamossa sijaitsevalla tarkkailijan istuimella;
Aufnahme von Mitgliedern und BeobachternJäseneksi ja tarkkailijaksi ottaminen
Ausbildung von Beobachtern und Inspektoren;tarkkailijoiden ja valvojien kouluttaminen,
Unterschrift des ICCAT-Beobachters (gegebenenfalls).ICCAT:n tarkkailijan allekirjoitus (jos sovellettavissa).
Annahme des Antrags auf Beitritt und BeobachterstatusLiittymistä ja tarkkailijan asemaa koskevan hakemuksen hyväksyminen
Durchführung von Pilotkontroll- und -beobachterprogrammen;tarkastusjärjestelmiä ja tarkkailijoita koskevien pilottihankkeiden toteuttaminen,