"Belgien" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
BelgienBelgia

Beispieltexte mit "Belgien"

Belgien prüfte die vom Antragsteller vorgelegten Informationen.Belgia arvioi ilmoittajan toimittamat tiedot.
Belgien erfüllt alle Verpflichtungen aus Anhang II des vorliegenden Beschlusses in vollem Umfang und innerhalb der vorgegebenen Fristen.Belgian on noudatettava kaikkia tämän päätöksen liitteessä II määritettyjä sitoumuksia asetettujen määräaikojen mukaisesti.
Belgien erinnert an das Neutralitätsgebot zwischen öffentlichem oder privatem Anteilsbesitz eines Unternehmens gemäß Artikel 345 AEUV.Belgia muistuttaa SEUT-sopimuksen 345 artiklassa asetetusta tasa-arvoperiaatteesta julkisten ja yksityisten tahojen yritysomistusten osalta.
Belgien und Dänemark meldeten 2011 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 ein vernachlässigbares Trichinenrisiko für ihr jeweiliges Hoheitsgebiet.Belgia ja Tanska ilmoittivat vuonna 2011 vähäisestä trikiiniriskistä alueellaan asetuksen (EY) N:o 2075/2005 mukaisesti.
Belgien und Portugal haben jeweils ein Maßnahmenprogramm zur Ausrottung der in ihre Hoheitsgebiete eingeschleppten Schadorganismen der Pflanzen ausgearbeitet.Belgia ja Portugali ovat molemmat vahvistaneet toimenpideohjelman niiden alueille kulkeutuneiden kasveille haitallisten organismien hävittämiseksi.
Dexia S.A., Etablissement Stable Frankreich BelgienDexia SA, kiinteä toimipaikka Ranskassa ja Belgiassa
European Photovoltaic Industry Association („EPIA“), Brüssel, BelgienEuropean Photovoltaic Industry Association, jäljempänä ”EPIA”, Bryssel, Belgia
Belgien.DBB/Belfius on näin ollen yksi suurimmista pankki/vakuutusalan yhtymistä Belgiassa.
Belgien.Osoite: European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.
BelgienCentre Wallon de Recherches agronomiques -keskuksen (CRA-W), Gembloux, Belgia, tukikelpoiset kustannukset
BelgienHakemuksesta on lähetettävä jäljennös komissiolle (osoite: European Commission, DG Health and Consumers, 1049 Brussels, Belgium
Ausgestellt in Belgien seit 1.1.1998Myönnetty Belgiassa 1.1.1998 alkaen
Ausgestellt in Belgien seit 1.7.2010Myönnetty Belgiassa 1.7.2010 alkaen
der besondere Zinssatz für Belgien auf 0,9 %;Belgian osalta 0,9 prosenttia;
Ausgestellt in Belgien vom 1.1.1967 bis zum 31.12.1988Myönnetty Belgiassa 1.1.1967–31.12.1988
Verstärkung der Verbindungsleitung zwischen Belgien und LuxemburgBelgian ja Luxemburgin välisen yhteenliitännän vahvistaminen
Belgien einen Umstrukturierungsplan für DBB/Belfius vor.Huhtikuun 17 päivänä 2012 Belgia toimitti DBB/Belfiuksen rakenneuudistussuunnitelman.
Belgien oder Dänemark angesiedelt sind.tilat, joilla noudatetaan valvottuja pito-olosuhteita, sijaitsevat Belgiassa tai Tanskassa.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Gemeinschaften BelgiensBelgian yhteisöt
Regionen und Gemeinschaften BelgiensBelgian yhteisöt ja alueet
BelgiensBelgian lipun alla purjehtivien alusten valkoturskan kalastuksen lopettamisesta
Belgien, Frankreich und LuxemburgYhteenliitäntöjen kehittäminen Alankomaiden, Belgian, Ranskan ja Luxemburgin välillä
Belgien, Deutschland und Ungarn.Seuraavat jäsenvaltiot ovat sopineet antavansa materiaaliapua: Belgia, Saksa ja Unkari.
Belgien/FrankreichKaksisuuntaiset kaasuvirrat Italian, Sveitsin, Saksan ja Belgian/Ranskan välillä
Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, BulgarienRomania, Alankomaat, Belgia, Kreikka, Portugali, Tšekki, Unkari, Ruotsi, Itävalta ja Bulgaria
Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich;Asianomaiset jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Luxemburg, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta.