"Autonomie" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Autonomieautonomia

Beispieltexte mit "Autonomie"

Staatsform der regionalen Autonomiealuevaltio
Der Direktor und die Analysten genießen bei der Ausführung der Tätigkeiten des Instituts wissenschaftliche Unabhängigkeit und operative Autonomie.Johtaja ja analyysin tekijät ovat tutkimuslaitoksen toiminnan toteuttamisessa tieteellisesti riippumattomia ja toimivat itsenäisesti.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Autonomiebewegungitsehallintoliike
Finanzautonomierahoitusautonomia
Verwaltungsautonomiehallintoautonomia
Grundsatz der Verwaltungsautonomie der BehördenViranomaisten vapaan harkinnan periaate
Artikel 2: Grundsatz der Verwaltungsautonomie der Behörden2 artikla: Viranomaisten vapaan harkinnan periaate
Ihre Beteiligung berührt nicht die Beschlussfassungsautonomie der EU.Niiden osallistuminen ei kuitenkaan rajoita EU:n itsenäistä päätösvaltaa.
Der Anweisungsbefugte der Agentur wird mit einer weitgehenden Verwaltungsautonomie ausgestattet.Viraston tulojen ja menojen hyväksyjälle on syytä antaa laaja hallinnollinen itsenäisyys.
die Verwaltungsmittel, die jedem Organ aufgrund seiner Verwaltungsautonomie zur Verfügung gestellt werden.määrärahat kunkin hallinnollisesti itsenäisen toimielimen toimintaan.