"Ausweis" auf Finnisch


Ausweishenkilöllisyystodistus


Beispieltexte mit "Ausweis"

Ausweis bestimmter MFIsTiettyjen rahalaitosten yksilöinti
Ausweis von GeldmarktfondsRahamarkkinarahastojen yksilöinti
Getrennter Ausweis von:Siitä vaatimuksesta, että ilmoitetaan erikseen
Ausweis-Nr.: Ausweis eines ehemaligen Armeeangehörigen Nr.: 4302.Henkilötunnus: Sotaveteraanin henkilökortin nro: 4302.
Auf Grundsätzen der Eignung als Einlagensubstitut beruhender Ausweis bestimmter MFIsTiettyjen rahalaitosten yksilöinti talletusten vastaavuutta koskevien periaatteiden mukaan
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

eine für statistische Zwecke erstellte Liste der MFIs (siehe Teil 1 für den Ausweis bestimmter MFIs) undtilastoinnissa käytettävä rahalaitosluettelo (ks. 1 osa tiettyjen rahalaitosten yksilöimisen osalta) ja
Name, Kontaktinformationen und Unterschrift des amtlichen oder ermächtigten Tierarztes, der den Ausweis ausstellt;tunnistusasiakirjan myöntäneen virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus;
Der Ausweis der internationalen Währungsreservetransaktionen des Eurosystems erfolgt in Form einer monatlichen Gesamtsumme.Kuukausimaksutaseessa eurojärjestelmän valuuttavarantoon liittyvät taloustoimet kuvataan kokonaissummana.
Das Unternehmen kann für den Ausweis im Abschluss andere Bezeichnungen für diese Kategorien oder andere Einteilungen verwenden.Yhteisö saa käyttää näistä ryhmistä muita nimityksiä tai se voi käyttää toisenlaista ryhmittelyä esittäessään informaatiota tilinpäätöslaskelmissa.
Untergliederung nach Zweck und getrennter Ausweis von Krediten an Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne RechtspersönlichkeitErittely käyttötarkoituksen mukaan ja yksityisille elinkeinonharjoittajille/yhtiökumppanuuksille, joilla ei ole oikeudellista asemaa, myönnettyjen lainojen yksilöinti erikseen

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Ausweisungkarkottaminen
Beförderungsausweismatkalippu
Geburtsdatum laut Ausweis:Syntymäaika asiakirjojen mukaan:
Ausgabe von BlankoausweisenTyhjien tunnistusasiakirjojen jakaminen
Verwendung eines Firmenausweises;Yrityksen henkilökortin käyttö
Übergangsmaßnahmen für AusweiseTunnistusasiakirjoja koskevat siirtymätoimenpiteet
Reisepass- und Personalausweisnummern,passin ja henkilökortin numero;
Ausweisung aus einer Wohnunghäätö
Ausweisung als Strafe oder NebenstrafeKarkotus rangaistuksena tai oikeudellisena seuraamuksena
Übersetzung von Anlagenbau-Dokumentationen durch unsere Fachexperten in eine Vielzahl von Dateiformaten.
Maschinen- und Anlagenbau Dokumentation Übersetzung

Ausweise für den Zugang zu öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten,kulkulupa jäsenvaltioiden julkisiin tai yksityisiin laitoksiin,
Bilhete de identidade (Personalausweis)Bilhete de identidade (henkilökortti)
Erläuterungen für das Ausfüllen des AusweisesLemmikkieläinpassin täyttämistä koskevat ohjeet
Pakistanischer Personalausweis Nr. 54401-2288025-9.Pakistanin kansallinen henkilökortti nro 54401-2288025-9.
Nummer des Ausweises/der Tiergesundheitsbescheinigung (2)Passin / eläinten terveystodistuksen (2) numero
Carte nationale d’identité (nationaler Personalausweis)Carte nationale d’identité (kansallinen henkilökortti)
Personalausweise jeglicher Art (einschließlich vorläufiger Personalausweise),mikä tahansa henkilökortti (mukaan lukien määräaikaiset ja tilapäiset kortit),
Persönliche Identifikationsnummer/Art und Nummer des Personalausweispapiers (5)HENKILÖKOHTAINEN TUNNISTENUMERO /HENKILÖASIAKIRJAN TYYPPI JA NUMERO (5)