"Auswahlverfahren" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Auswahlverfahrenhallintohenkilöstön kilpailu

Beispieltexte mit "Auswahlverfahren"

Allgemeines Auswahlverfahren (EU)virkamieskilpailu (EU)
Technische Methodik für die Einreichung des Projekts und das AuswahlverfahrenHankkeiden toimitus- ja valintamenettelyn tekniset menetelmät
Das Auswahlverfahren ist in Anhang III geregelt.Kilpailumenettely vahvistetaan liitteessä III.
an dem Auswahlverfahren nehmen externe und unabhängige Experten teil."Valintamenettelyyn osallistuu ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita.";
Für jedes Auswahlverfahren bestellt die Anstellungsbehörde einen Prüfungsausschuss.Nimittävä viranomainen nimeää jokaista kilpailua varten valintalautakunnan.
Das Europäische Amt für Personalauswahl stellt die Transparenz der Auswahlverfahren sicher.Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto varmistaa valintamenettelyjen avoimuuden.
geeignete Auswahlverfahren und -kriterien aufstellen und – nach Billigung – anwenden, dielaatia ja ottaa hyväksymisen jälkeen käyttöön asianmukaiset valintamenettelyt ja -perusteet,
Die Vorschläge werden im Rahmen zu vereinbarender gemeinsamer Bewertungs- und Auswahlverfahren bewertet und ausgewählt.Ehdotukset on arvioitava ja valittava yhteisissä arviointi- ja valintamenettelyissä, joista osapuolet sopivat.
geeignete nichtdiskriminierende und transparente Auswahlverfahren und/oder -kriterien zu erstellen und gegebenenfalls nach Billigung anzuwenden,laatia ja soveltaa, tarvittaessa hyväksymisen jälkeen, asianmukaisia valintamenettelyjä ja/tai -perusteita, jotka ovat syrjimättömät ja avoimet;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

die Verabschiedung des Auswahlverfahrens für die KIC,se hyväksyy osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintamenettelyn;
Ausgaben für Auswahlverfahren, Personalauswahl und Einstellungen;kilpailuista, henkilöiden valinnasta ja palvelukseenotosta aiheutuvat menot;
Ein Direktor, dessen Amtszeit verlängert wurde, darf nicht an einem anderen Auswahlverfahren für dieselbe Stelle teilnehmen.Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei saa osallistua samaa tointa koskevaan valintamenettelyyn.
In Verbindung mit der Erteilung der Konzessionen waren keine Auswahlverfahren vorgesehen und wurden keine Auswahlverfahren durchgeführt.toimilupia myönnettäessä ei edellytetty valintamenettelyn toteuttamista eikä sellaista myöskään toteutettu;
Ein für unterschiedlichste Forschungsideen offenes "Bottom-up"-Auswahlverfahren wird für eine große Vielfalt bei den ausgewählten Projekten sorgen.Alhaalta ylöspäin suuntautuvalla valintaprosessilla, joka on täysin avoin kaikille tutkimusideoille, kootaan monipuolinen valikoima kohdennettuja hankkeita.
Der Hauptgeschäftsführer veröffentlicht im Voraus detaillierte Angaben zu allen verfügbaren Planstellen sowie die für das Auswahlverfahren maßgeblichen Kriterien.Toimitusjohtaja julkaisee etukäteen tarkat tiedot kaikista avoinna olevista paikoista ja valintamenettelyn kannalta olennaiset edellytykset.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System