"Arbeitszeit" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Arbeitszeittyöaika

Beispieltexte mit "Arbeitszeit"

gleitende Arbeitszeitjoustava työaika
gesetzliche Arbeitszeitsallittu työaika
durchgehende Arbeitszeitkeskeytymätön työpäivä
Standort am Ende der täglichen Arbeitszeit.vuorokautisen työjakson päättämispaikka.
Aufzeichnung des Fahrzeugstandorts an bestimmten Punkten bzw. Zeitpunkten während der täglichen ArbeitszeitAjoneuvon sijainnin kirjaaminen tietyissä paikoissa vuorokautisen työjakson aikana
Flexible Arbeitszeit — freie TageJoustava työaika – lomat
die Arbeitszeit pro Woche oder Monat,työtunnit viikkoa tai kuukautta kohti;
Die Arbeitszeit wird für alle Gruppen und Kategorien in Stunden angegeben.Työaika olisi ilmoitettava tunteina kaikkien ryhmien ja luokkien osalta.
Diese Beamten gestalten ihre Arbeitszeit in Absprache mit ihren Vorgesetzten."Nämä virkamiehet sopivat työaikajärjestelyistään esimiehensä kanssa.".
Die Teilzeitbeschäftigung darf nicht weniger als die Hälfte der regulären Arbeitszeit betragen.Osa-aikatyön on oltava vähintään puolet normaalista työajasta.
Bei Arbeitskräften mit eingeschränkten Fähigkeiten ist die Arbeitszeit im Verhältnis zu den jeweiligen Fähigkeiten herabzusetzen.Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työtuntien määrää olisi alennettava suhteessa heidän työkykyynsä.
Die normale Arbeitszeit eines Bediensteten auf Zeit im Schichtdienst darf die normale jährliche Gesamtarbeitszeit nicht überschreiten.Vuorotyötä tekevän väliaikaisen toimihenkilön tavanomainen työaika ei saa ylittää tavanomaisen työajan perusteella laskettua vuosityöaikaa.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Arbeitszeitregelungtyöaikasuunnitelma
Arbeitszeitgestaltungtyöaikajärjestelyt
Arbeitszeitverkürzungtyöajan lyhentäminen
Jahresarbeitszeit (Spalte Y1)Vuotuinen työaika (sarake Y1)
Standort zu Beginn der täglichen Arbeitszeit;vuorokautisen työjakson aloituspaikka,
Notdienst außerhalb der Arbeitszeiten und Bereitschaftsdienst in SchließungsperiodenPalvelu virka-ajan ulkopuolella ja päivystys kiinnioloaikoina