"Anhydrid" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Anhydridanhydridi

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Schwefeltrioxid (Schwefelanhydrid), DiarsentrioxidRikkitrioksidi (rikkianhydridi); diarseenitrioksidi
Kohlensäure; Trockeneis (Festform); KohlensäureanhydridHiilihappokaasu; Hiilihappojää (kiinteä olomuoto); Karbonihappoanhydridi
Phthalsäureanhydrid; Terephthalsäure und ihre SalzeFtaalihappoanhydridi; tereftaalihappo ja sen suolat
Alternierendes Copolymer aus Ethylen und Maleinsäureanhydrid (EMA)Eteenin ja maleiinianhydridin vuorotteleva kopolymeeri (EMA)
einer zweiten Schicht, die ein Maleinsäureanhydrid-Copolymer enthält,toinen kerros, joka sisältää maleiinihappoanhydridin kopolymeeriä
Copolymer aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid (CAS RN 9011-16-9)Metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri (CAS RN 9011-16-9)
Schwefeltrioxid (Schwefelsäureanhydrid); Diarsentrioxid (Arsenigsäureanhydrid)rikkitrioksidi (rikkianhydridi); diarseenitrioksidi
Acetylierte Stärke ist mit Essigsäureanhydrid oder Vinylacetat veresterte StärkeAsetyloitu tärkkelys on etikkahappoanhydridillä tai vinyyliasetaatilla esteröityä tärkkelystä
Acetyliertes Distärkeadipat ist mit Adipinsäureanhydrid vernetzte und mit Essigsäureanhydrid veresterte StärkeAsetyloitu ditärkkelysadipaatti on tärkkelystä, johon on muodostettu ristisidoksia adipiinihappoanhydridillä ja joka on esteröity etikkahappoanhydridillä