"Amtssprache" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Amtssprachevirallinen kieli

Beispieltexte mit "Amtssprache"

eine andere Amtssprache als eine der Amtssprachen des EPA haben,joiden virallinen kieli on muu kuin jokin Euroopan patenttiviraston virallinen kieli;
die im einheitlichen Ausschreibungsverfahren des Eurosystems zu verwendende Amtssprache der Gemeinschaft.maininnan siitä, mitä yhteisön virallisista kielistä tarjouskilpailumenettelyssä käytetään.
Alle Mitglieder haben das Recht, auf der Plenartagung in der von ihnen gewünschten Amtssprache zu sprechen.Kaikilla komitean jäsenillä on oikeus käyttää täysistunnossa puheenvuoroja haluamallaan virallisella kielellä.
Die Genehmigung und die Teilgenehmigungen sind in der Amtssprache oder in einer der Amtssprachen des erteilenden Mitgliedstaats auszufüllen.Lisenssit ja otteet on laadittava asiakirjan myöntävän valtion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Die Vorlage steht in den Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung.Liitemalli on saatavana Euroopan unionin virallisilla kielillä.
Die Anmeldung ist in einer der Amtssprachen der Europäischen Union vorzunehmen.Ilmoitus on tehtävä jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä.
Die Ausfuhrgenehmigung sollte in einer der Amtssprachen der Union erteilt werden.Vientilupa olisi laadittava jollakin unionin virallisista kielistä.
Die Mitgliedstaaten können Fallbeschreibungen in ihren Amtssprachen übermitteln.Jäsenvaltiot voivat esittää tapausselostukset virallisella kielellään (virallisilla kielillään).
Die einzelnen Vordrucke stehen in den Amtssprachen der Gemeinschaft zur Verfügung.Jokaisen lomakkeen on oltava saatavana kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.
Diese sind um die entsprechenden Angaben in den Amtssprachen der neuen Mitgliedstaaten zu ergänzen.Kyseisiin säännöksiin olisi sisällyttävä maininnat myös kaikilla uusien jäsenvaltioiden kielillä.
Der Genehmigungsvordruck wird in einer der Amtssprachen der Union gedruckt oder elektronisch erstellt.Hakemuslomake on painettava tai luotava sähköisesti yhdellä tai useammalla unionin virallisella kielellä.