"Aluminium" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Aluminiumalumiini

Beispieltexte mit "Aluminium"

Massengutbehälter, mittelgroß, AluminiumAlumiinista valmistettu IBC-pakkaus nesteitä varten (Intermediate bulk container, aluminium, liquid)
nicht mehr als 9 μm Aluminiumenintään 9 μm alumiinia
auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminiumasennettuna kupari- tai alumiinialustalle
Räder aus Aluminium; Teile davon und Zubehör, aus Aluminiumalumiinipyörät; pyörien osat ja tarvikkeet, alumiinia
Vorgefertigte Gebäude aus Kunststoffen, Zement oder AluminiumTehdasvalmisteiset rakenteet muovista, sementistä tai alumiinista
Sanitär-, Hygieneartikel oder Toilettenartikel und deren Teile aus AluminiumSaniteettitavarat ja niiden osat, alumiinia
Rohre aus Aluminium; Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus AluminiumPutket sekä putkien liitos- ja muut osat, alumiinia
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus AluminiumPutkien liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja muhvit), alumiinia
Nicht legiertes Aluminium in Rohform (ohne Pulver und Flitter)Muokkaamaton alumiini, seostamaton (pois lukien jauheet ja suomut)
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lAlumiiniset säilytyspäällykset aerosoleja varten, vetoisuus enintään 300 l
Aerosoldosen aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen ≤ 300 lAlumiiniset säilytyspäällykset aerosoleja varten, tilavuus ≤ 300 l
Verdampfer aus Aluminium zum Herstellen von Klimageräten für Kraftfahrzeuge [1]Alumiinista valmistettu haihdutin, autojen ilmastointilaitteiden valmistukseen tarkoitettu [1]
Blech in Rollen, bestehend aus einem mit Aluminium verbundenen Lithium-Mangan-Laminat mitAlumiiniin sidotusta litium-manganeesilaminaatista koostuva levy rullina, joiden
Wesentlicher Rohstoff für die Herstellung von Folien aus Aluminium ist Primäraluminium.Alumiinifolion valmistuksen pääasiallinen raaka-aine on primaarialumiini.
Blei zur Herstellung vakuumdichter Verbindungen zwischen Aluminium und Stahl in Röntgenbildverstärkern.Lyijy, joka mahdollistaa alumiinin ja teräksen liitosten ilmatiiviyden röntgenlaitteiden kuvanvahvistimissa.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Aluminiumoxid und/oder SiliciumdioxidAlumiinioksidi ja/tai piidioksidi
Glatte Aluminiumfolie mit:Sileä alumiinifolio, jonka ominaisuudet ovat seuraavat:
Barium- oder AluminiumsulfateBarium- ja alumiinisulfaatit
Jahresproduktion Primäraluminium (t)alumiinin vuosittainen primäärituotanto [t];
Calciumaluminosilicat; Calciumsilicoaluminat; AluminiumcalciumsilicatKalsiumpiialuminaatti; alumiinikalsiumsilikaatti
Natriumsilicoaluminat; Natriumaluminosilicat; AluminiumnatriumsilicatNatriumpiialuminaatti; natriumaluminosilikaatti; alumiininatriumsilikaatti
Aluminiumoxid von 15 GHT oder mehr,vähintään 15 painoprosenttia alumiinioksidia,
Aluminiumoxid (ohne künstlichen Korund)Alumiinioksidi (ei kuitenkaan keinotekoinen korundi)
Aluminiumlegierungen mit einer Zugfestigkeit:Alumiiniseokset, joiden vetolujuus on:
Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-BöhmitsAlumiinihydroksidioksidi pseudoböhmiitin muodossa
Aluminiumlacke dieses Farbstoffs sind zugelassen.Tämän värin alumiinilakkojen käyttö on sallittu.
Aluminiumlegierungen mit allen folgenden Eigenschaften:Alumiiniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
Aluminiummagnesiumzinkhydroxycarbonathydrat, mit einem oberflächenaktiven Stoff überzogenAlumiinimagnesiumsinkkihydroksikarbonaattihydraatti, pinta-aktiivisella aineella päällystetty
Tore, Türen, Fenster, deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, aus AluminiumOvet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset, alumiinia
Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel und Teile dafür, aus Eisen, Stahl, Kupfer oder AluminiumPöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia
Herstellung oder Verarbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen einschließlich SekundäraluminiumRautametallien ja muiden metallien tuotanto, myös alumiinin sekundäärituotanto, tai jalostus
Pilotprojekt — Eine europäische Regelung für die Pfanderstattung für Getränkedosen aus AluminiumPilottihanke – Alumiinisten juomatölkkien eurooppalainen palautusjärjestelmä
Andere Konstruktionen und Konstruktionsteile, Bleche, Stäbe, Profile und dergleichen, aus Eisen, Stahl, oder AluminiumMuut rakenteet ja rakenteiden osat, levyt, tangot, profiilit ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa, terästä tai alumiinia
mit Aluminiumeinsätzen an den Enden,alumiininavat kummassakin päässä,
Dialuminiumtrioxid von 60 gHT oder mehrvähintään 60 painoprosenttia dialumiinitrioksidia
einer metallisierten Aluminiumschicht undmetalloidusta alumiinikerroksesta, ja
Sulfate (ohne Aluminium- und Bariumsulfate)Sulfaatti (pois lukien alumiini- tai bariumsulfaatti)
Natürliche Calcium- und AluminiumcalciumphosphateLuonnon kalsium- tai alumiinikalsiumfosfaatit
Massengutbehälter, mittelgroß, Aluminium, FlüssigkeitIBC-yhdistelmäpakkaus nesteitä varten, sisäastia valmistettu kevytmuovista (Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids)
Entwicklung der durchschnittlichen chinesischen AluminiumpreiseKiinan keskimääräisten alumiinihintojen kehitys