"Abfall" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Abfalljätteet

Beispieltexte mit "Abfall"

radioaktiver Abfallradioaktiivinen jäte
gefährlicher Abfallongelmajäte
landwirtschaftlicher Abfallmaatalousjätteet
krankenhausspezifischer Abfallsairaalajäte
nicht verwertbarer Abfallhyödyntämiskelvoton jäte
Abfall aus der Erzeugung oder Verwendung von Chemikalienkemiallinen jäte
Dem Verwertungsverfahren zugeführter AbfallHyödyntämistoimessa syöttöpanoksena käytettävä jäte
Beschränkung der Deponielagerung auf nicht recyclierbaren und nicht wiederverwertbaren Abfall.vain sellaisen jätteen vieminen kaatopaikoille, jota ei voi kierrättää eikä ottaa talteen.
Prozentsatz der Regionen, die von IP im Bereich Abfall erfasst werdenJätteisiin liittyvien integroitujen hankkeiden kattamien alueiden prosenttiosuus
die vorschriftsgemäße Entsorgung von verendeten Tieren, Abfall und Einstreu;kuolleiden eläinten, jätteen ja lannan asianmukainen hävittäminen;
Sie sollten nicht verhindern, dass Drittländer Bruchglas als Abfall einstufen.Ne eivät saisi vaikuttaa lasimurskan luokitteluun jätteeksi kolmansissa maissa.
Für die kontrollierte Entsorgung von Abfall auf dem oder im Boden verwendete Müllablagerungsstätte.Jätteensijoituspaikka, jota käytetään jätteen hallittuun sijoittamiseen maan pinnalle tai maahan.
Anzahl der Regionen unionsweit, die von laufenden oder abgeschlossenen IP im Bereich Abfall erfasst werdenJätteisiin liittyvien, meneillään olevien tai päätökseen saatujen integroitujen hankkeiden kattamien alueiden määrä kaikkialla unionissa
Der Verwertung darf nur Abfall zugeführt werden, der verwertbares Kupfer oder verwertbare Kupferlegierungen enthält.2.1 Syöttöpanoksena saa käyttää ainoastaan hyödyntämiskelpoista kuparia tai kupariseoksia sisältävää jätettä.
Glashaltiger Abfall aus Siedlungsabfällen oder Abfälle aus dem Gesundheitswesen werden der Verwertung nicht zugeführt.Syöttöpanoksena ei saa käyttää kiinteästä sekalaisesta yhdyskuntajätteestä tai terveydenhoidon jätteestä peräisin olevaa lasijätettä.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Industrieabfallteollisuusjätteet
Abfallbeseitigungjätteiden käsittely
Abfallwirtschaftjätehuolto
Abfallaufbereitungjätteiden kierrätys
Abfalllagerungjätteiden varastointi
unterirdische Abfalllagerungjätteiden maanalainen varastointi
Verklappen von Abfallstoffenjätteiden upotus
Kontinuierliche, gleichmäßige AbfallzuführungSyötetään jäte yhtäjaksoisesti ja tasaisesti
Sicherung gegen Fehlalarm bei einem SpannungsabfallVarmuus väärien hälytysten osalta jännitteen alentuessa
Jährliches Abfallaufkommen in TonnenJätteiden vuosituotanto tonneina
Thematische Prioritäten für Abfall:Jätettä koskevat alakohtaiset painopisteet:
Asbestabfall und Bauteile, die Asbest enthalten,asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit,
Prüfung von Möglichkeiten zur Abfallentsorgung.jätehuoltovaihtoehtojen tarkistaminen.
FOPS, Schutzaufbau gegen herabfallende GegenständePutoavilta esineiltä suojaavat rakenteet (FOPS)
Ressource erneuerbarer Energien und AbfallressourceUusiutuvan energian ja jätteen resurssi
Arten von erneuerbaren Energiequellen und Abfallressourcen.Uusiutuvien energiaresurssien ja jäteresurssien tyypit.