"Übersetzungen" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

ÜbersetzungenKäännökset

Beispieltexte mit "Übersetzungen"

Website ÜbersetzungenVerkkosivujen käännökset
technische ÜbersetzungenTekniset käännökset
aktuell gesuchte Übersetzungen im WörterbuchTällä hetkellä sanakirjasta haettavat käännökset
Maschinelle Übersetzungen sind ein wesentliches Element der Politik der Europäischen Union.Konekäännökset ovat keskeinen osa Euroopan unionin toimintapolitiikkaa.
die von einem vereidigten Übersetzer angefertigten Übersetzungen aller Schriftstücke ins Polnische.auktorisoidun kääntäjän tekemä puolankielinen käännös kaikista asiakirjoista.
Diese maschinellen Übersetzungen sollten allein Informationszwecken dienen und keine Rechtskraft haben.Tällaisia konekäännöksiä olisi käytettävä ainoastaan tiedotustarkoituksessa, eikä niillä saisi olla oikeusvaikutusta.
Diese Übersetzungen sollten nicht maschinell erstellt werden und sollten zu Lasten des Patentinhabers gehen.Tällaisia käännöksiä ei saisi tehdä automaattisin menetelmin, ja ne olisi toimitettava patentinhaltijan kustannuksella.
die von einem vereidigten professionellen Übersetzer angefertigten Übersetzungen aller Schriftstücke ins Maltesische.auktorisoidun ammattikääntäjän tekemä maltankielinen käännös kaikista asiakirjoista.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angebotenen Übersetzungen von Begriffen, Begriffspaaren, Redewendungen etc.Tekijä ei ole vastuussa käsitteiden, käsiteparien, sanontojen yms. käännösten oikeellisuudesta.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Die Kosten für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Übersetzungen sind vom Patentinhaber zu tragen.Patentinhaltija vastaa edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen käännösten kustannuksista.
Diese Übersetzung und andere Übersetzungen norwegischer Gesetzestexte in diesem Beschluss wurden von der Überwachungsbehörde angefertigt.Tässä päätöksessä esitettyjen Norjan lainsäädännön kohtien kääntämisestä on huolehtinut valvontaviranomainen.
unterstützende Dienstleistungen wie Übersetzungen und Ausbildung, um die Aufnahmebedingungen sowie die Effizienz und Qualität der Asylverfahren zu verbessern;tukipalvelujen, kuten kääntämisen ja koulutuksen, tarjontaan vastaanotto-olosuhteiden parantamiseksi sekä turvapaikkamenettelyjen tehokkuuden ja laadun parantamiseksi;