"Ökosystem" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Ökosystemekosysteemi

Beispieltexte mit "Ökosystem"

Ökosystem Meermeriekosysteemi
terrestrisches Ökosystemmaaekosysteemi
Auswirkungen des Biozidprodukts auf die Biodiversität und das Ökosystem.biosidivalmisteen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemiin;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Oberhalb LV für den Schutz von Ökosystemen (Winter-Mittelwert)Suurempi kuin ekosysteemien suojelemiseksi vahvistettu raja-arvo (talven keskiarvo)
Biodiversität, Ökosystemleistungen, Bodenfunktionalität und nachhaltige Wasserwirtschaft;biologinen monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut, maaperän toiminnot ja vesivarojen kestävä hoito;
Erhaltung oder Wiederherstellung von Ökosystemen zum Nutzen der menschlichen Gesundheit oderekosysteemien ylläpitämiseen tai ennallistamiseen ihmisten terveyden hyväksi; tai
Quecksilber und seine Verbindungen sind hochgiftig für Menschen, Ökosysteme und wildlebende Tiere.Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille sekä luonnonvaraisille eläimille ja kasveille.
einem Plan zur Verringerung der Kontamination von Ökosystemen im Zusammenhang mit Aquakulturtätigkeiten;suunnitelma vesiviljelytoimintaan liittyvien ekosysteemien kontaminaation vähentämiseksi,
Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der] mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosystememaa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen
Umweltschutz, nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, Wasser, biologische Vielfalt und ÖkosystemeYmpäristönsuojelu, luonnonvarojen, vesivarojen, biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien kestävä hoito