"vorher" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
vorherfør

Beispieltexte mit "vorher"

Vorher Baugruppe Band aus Maschinen montierenMontér først båndmodulet fra maskiner
Vorher ist ein Anheben über die Lastbockeinehiten verboten!Maskinen må ikke løftes i øjeboltene, før de er blevet testet!
vorher für den Blumenkohl Verträge mit einem oder mehreren Verarbeitern abgeschlossen haben;den skal på forhånd have indgået kontrakter om blomkål med en eller flere forarbejdningsvirksomheder
Dem ANE ist vorher die Möglichkeit zu seiner Verteidigung zu geben.De udstationerede skal forinden have lejlighed til at fremføre deres sag.
vorher festgelegte Schwerpunkte.EFR følger "bottom-up"-princippet og fastlægger ikke på forhånd sine prioriteter.
vorher ausgenommen und gewaschen werden.hvis der anvendes hel fisk, skal den renses og vaskes forinden
vorher enden.Derfor henføres alle ydelser til regnskabsår, der slutter på dette tidspunkt eller tidligere.
vorher auf Tragfähigkeit geprüft werden.Andre udførelser, materialer og mål skal testes forinden mht. løftekapacitet.
vorher nicht genutzt, undTransportbeholderen er ren og desinficeret eller anvendes for første gang.
vorhergesehenen Mehrverbrauch vom vorher festgelegten Punkt bis zum Bestimmungsflugplatz,brændstof til rutereserve fra PDP til ankomstflyvepladsen

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

vorhergehendforegående
vorhergehend gerodete FlächeAreal for forudg. Rydningsprojekter
Vorheriger Antrag der ErzeugerorganisationenForhåndsansøgning fra producentorganisationerne
Vorherige Einbeziehung von Bewerbern oder BieternForudgående inddragelse af ansøgere eller tilbudsgivere
vorherige Genehmigung der zuständigen Behörde undmyndighederne skal forud give tilladelse hertil, og
Vorhersehbare Wege des Eintrags in die Umwelt bei bestimmungsgemäßer VerwendungProduktets forudseelige indgangsveje til miljøet på grundlag af den påtænkte anvendelse
Vorherrschendes Element ist die Sonne als Symbol subtropischer und tropischer Gebiete.Solen er dominerende som symbolet på subtropiske og tropiske områder.
Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals (negativer Betrag)Forventet skat vedrørende kernekapitalposter (negativt beløb)
vorheriger Mittelbindungen und rechtlicher Verpflichtungen, die vom zuständigen Anweisungsbefugten unterzeichnet worden sind;forudgående budgetmæssige og retlige forpligtelser, der er underskrevet af den ansvarlige anvisningsberettigede
Datum der vorherigen MeldungDato for den foregående meddelelse
Entscheidung ohne vorherigen AntragAfgørelser truffet uden forudgående ansøgning
Trendvorhersage, falls verfügbar, undudsigt, hvis en sådan er til rådighed
Spielraum für unvorhergesehene AusgabenMargen til uforudsete udgifter
Artikel 40: Vorherige MarktkonsultationenArtikel 40: Indledende markedsundersøgelser
Artikel 58: Vorherige MarktkonsultationenArtikel 58: Indledende markedsundersøgelser
Informationsaustausch ohne vorheriges ErsuchenStatistikker over udveksling af oplysninger uden forudgående anmodning