"veröffentlicht" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
veröffentlichtoffentliggjort

Beispieltexte mit "veröffentlicht"

jährlich veröffentlicht undkontinuerligt er tilgængelig, hvis den offentliggøres ved hjælp af elektroniske midler,
veröffentlicht und übermittelt den in Frage kommenden Sektororganisationen ihre Auffassung zum allgemeinen Sicherheitsniveau in dem Mitgliedstaat,offentliggøre sine synspunkter på det overordnede sikkerhedsniveau i medlemsstaten og formidle dem til relevante parter
Die Preise werden veröffentlicht.Priserne offentliggøres.
Der Jahresbericht wird veröffentlicht.Årsberetningen offentliggøres.
Beide Regelwerke werden veröffentlicht.Begge regelsæt offentliggøres.
Diese Vorschriften werden veröffentlicht.Disse forretningsgange offentliggøres.
Diese Geschäftsordnung wird veröffentlicht.Disse regler offentliggøres.
Eingegangene Kommentare wurden ebenfalls veröffentlicht.Der er indsendt bemærkninger hertil, og de er blevet offentliggjort.
Die endgültigen Jahresabschlüsse werden veröffentlicht.Det endelige regnskab offentliggøres.
Diese Berichte sollten veröffentlicht werden.Disse årlige rapporter bør offentliggøres.
Die Kommission veröffentlicht diese Daten und Ergebnisse.Kommissionen offentliggør disse data og resultater.
Die Kommission veröffentlicht die diesbezüglichen Angaben.Kommissionen offentliggør de i den forbindelse modtagne oplysninger.
Die Kommission (Eurostat) veröffentlicht auf ihrer Website:Kommissionen (Eurostat) offentliggør på sit websted:
Der Direktor veröffentlicht den endgültigen Jahresabschluss.Den administrerende direktør offentliggør det endelige årsregnskab.
Die Kommission veröffentlicht diese Verzeichnisse auf ihrer Website.Kommissionen offentliggør disse fortegnelser på sit websted.
Die Kommission veröffentlicht diese Informationen in geeigneter Form.“Kommissionen offentliggør disse oplysninger på en passende måde.«

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

veröffentlichte Platzrunden-OCH für die Flugzeugkategorie;den offentliggjorte cirklings-OCH for flyvemaskinekategorien
nach einem veröffentlichten Fahrplan oderi henhold til en offentliggjort fartplan, eller
diese Stellungnahmen werden veröffentlicht;disse udtalelser vil blive offentliggjort
Der allgemeine Tätigkeitsbericht wird veröffentlicht;Beretningen offentliggøres
Eine Zusammenfassung der Bewertungen wird veröffentlicht.En sammenfatning af sådanne evalueringer gøres offentligt tilgængelig.
Die Kommission hat die Anträge elektronisch veröffentlicht.Kommissionen har offentliggjort ansøgningerne elektronisk.
In folgenden Fällen werden keine Informationen veröffentlicht:Oplysningerne offentliggøres ikke for:
Das Sachverständigenverzeichnis und die Aufgabenfelder werden jährlich veröffentlicht.Listen over eksperter og genstanden for opgaverne offentliggøres en gang om året.