"fossil" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
fossilfossil

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

fossiler Brennstofffossilt brændsel
Arten fossiler Brennstoffe.Typer fossile brændstoffer
Art des fossilen Brennstoffs.Type fossilt brændstof.
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffenfossil energiproduktion
Rest- oder fossiler geomorphologischer Prozess.En relikt eller fossil geomorfologisk proces.
Bestimmung von Biomasseanteil und fossilem AnteilBestemmelse af biomasse og fossil fraktion
Art der Brennstoffressource (FossilFuelResourceType)Type fossil brændstofressource (FossilFuelResourceType)
Verbrennung von fossilen und/oder Biomasse-Brennstoffen,forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel
Emissionen durch Verbrauch fossiler Brennstoffe in Haushalten, ktemissioner fra husholdningers forbrug af fossile brændsler, kt