"dort" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
dortder

Beispieltexte mit "dort"

Hirschartige sind dort nicht aufgeführt.Hjortearter er ikke omfattet af direktivet.
Ist ein Abschnitt nicht anwendbar, dann ist dort NULL einzutragen.Hvis et punkt ikke er relevant, anføres NULværdi.
die dort keinen anderen Maßnahmen als der Ent- und Wiederverladung unterzogen wurden.ikke har undergået andre behandlinger der end aflæsning og genpålæsning.
aufgrund des Kapitals, das sich die Aktionäre verpflichtet haben, dort zuzuführen undi kraft af den kapital, som aktionærerne har forpligtet sig til at indsprøjte, og
Die Rinder wurden in dem angegebenen Gebiet geboren und ausschließlich dort aufgezogen.Dyrene er født og i hele deres levetid opdrættet i det afgrænsede geografiske område.
Die Lämmer wurden in dem angegebenen Gebiet geboren und ausschließlich dort aufgezogen.Lammene er født og i hele deres levetid opdrættet i det afgrænsede geografiske område.
Außerdem sind dort für Litauen und Estland bestimmte Maßnahmen im Energiebereich vorgesehen.Traktaten indeholder også særlige foranstaltninger vedrørende visse energispørgsmål i Litauen og Estland.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Energiestandortlokalisering af energi
Kraftwerksstandortplacering af kraftværk
dorthinderhen
landwirtschaftlicher Produktionsstandortproduktionsplacering
Produktions- und IndustriestandortProduktions- og industriområde
Standort des BetriebsBedriftens beliggenhed
Beschreibung des Standorts.Beskrivelse af området.
Landwirtschafts- und AquakulturstandorteLandbrugsområder og akvakulturanlæg
Betriebliche Förderung, StandortattraktivierungBistand til virksomheder og forøgelse af regionernes tiltrækningskraft for virksomheder
Förderfähigkeit von Vorhaben je nach StandortOperationers støtteberettigelse afhængigt af sted
Förderfähigkeit von Vorhaben im Rahmen von Kooperationsprogrammen je nach StandortLokaliseringens betydning for operationers støtteberettigelse i samarbejdsprogrammer
den Standort des Flugplatzes;flyvepladsens beliggenhed
Anwesenheit von Tieren am Standort.Tilstedeværelse af dyr på området/anlægget.
Anwesenheit von Vieharten am Standort.Tilstedeværelse af husdyrarter på området.
Mikrofonstandorte und Zustand des FahrzeugsMikrofonplaceringer og betingelser for køretøjet
Anwesenheit von Aquakulturarten am Standort.Tilstedeværelse af akvakulturarter på anlægget.
Gesamtzahl verzichteter Standortbegehungen bei KleinemittentenSamlet antal anlægsbesøg, der er givet afkald på for luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder
Bezeichnung Bodenstandort-bezogener Parameter (SoilSiteParameterNameValue)Navn på parameter for jordprøvetagningsområde (SoilSiteParameterNameValue)