"befestigt" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
befestigtbefæstet

Beispieltexte mit "befestigt"

Auf der Innenseite ist zudem eine kleine Tasche aus Spinnstoff befestigt.På indersiden af denne halvdel er der også påsat en lille flad lomme af tekstilstof.
Die Beinbaugruppe wird wie in Abbildung 1 gezeigt am Prüfgestell befestigt.Benet fastgøres til fastholdelsesanordningen som vist i figur 1.
An der Anlage sind Leistungsschilder, Warnhinweise und Sicherheitssymbole befestigt.Der er anbragt mærkeplader, advarsler og sikkerhedssymboler på anlægget.
Ein Muster der Lenkanlage mit der Schutzeinrichtung gegen unbefugte Benutzung wird an der Vorrichtung nach Absatz 1.1 befestigt.Et eksemplar af styreapparatet, komplet med tyverisikringsanordning, fastgøres i den i punkt 1.1 ovenfor nævnte opstilling.
An einer Innenwand der Schublade ist eine Ausbuchtung und an der gegenüberliegenden Innenwand ein ringartiges Gebilde befestigt.På skuffens inderside er der en rund knop på den ene endevæg og på den modsatte en ringlignende udformning.
Am oberen Rand des Schlingengewirkes sind mehrfarbige nummerierte Laschen, Schlingen und Streifen aus gewebtem Spinnstoff befestigt.Forskelligfarvede nummererede stropper, løkker og strimler af vævet tekstilmateriale er påsat frottéstoffets øverste kant.
Darüber hinaus ist an der seitlichen Innenwand der Schublade eine zur Aufbewahrung eines Faltblatts bestimmte Kartontasche befestigt.Desuden er der på skuffens forreste indervæg en paplomme til foldere.
Er kann auch an der Wand befestigt werden.Den kan også vægmonteres.
Der Gurte muss so befestigt werden, dass er beim Anheben nicht verrutschen kann.Remmen skal fastgøres således, at den ikke glider, når enheden løftes.
An den Nähten befinden sich Stoffbänder, mit denen die Ware an einem Rahmen befestigt wird.Langs sømmene er der stofbånd, så varen kan bindes fast til en ramme.
Sie müssen die ganze Lebensdauer der Anlage am festgelegten Platz gut sichtbar befestigt bleiben.De skal gennem hele anlæggets levetid sidde synligt på den fastlagte plads.
Alle Schutzeinrichtungen und Verkleidungen müssen während des Betriebes vorschriftsmäßig befestigt sein.Alle sikkerhedsindretninger og beklædninger skal være forskriftsmæssigt fastgjort under driften.
Die Abdeckung des Sicherungskastens ist mit Klettband befestigt und lässt sich durch Ziehen einfach lösen.Sikringsboksens låg er fastgjort med et velcrobånd, der let kan trækkes af.
Jeder Rollstuhlplatz muss über Verankerungen verfügen, an denen ein Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystem befestigt wird.Alle kørestolspladser skal være forsynet med anordninger, hvortil til fastholdelsessystemet for kørestolen og kørestolsbrugeren forankres.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Befestigter ebener Boden mit mindestens 2,5 t TragfähigkeitBefæstet, plant underlag med mindst 2,5 t bæreevne
Biegeprüfung an dem an einer Halterung befestigten GehäuseBøjningsprøvning på holder, fastgjort på armen
Maschine auf befestigtem ebenem Boden mit mindestens 2,5 t Tragfähigkeit abstellen.Stil maskinen på et befæstet, plant underlag med mindst 2,5 t bæreevne.
Die Gurte 1 und 3 müssen so befestigt werden, dass sie beim Anheben nicht verrutschen können.Remmene 1 og 3 skal fastgøres således, at de ikke kan glide, når enheden løftes.
Zur Verwendung auf Fahrbahnen, Parkflächen, befestigten Randstreifen und außerhalb von GebäudenPå kørebaner, parkeringsarealer, befæstede rabatter og uden for bygninger
Die Teigplatten werden in Ringen befestigt oder um einen Kegel (Dolly) oder ähnliche Halter hochgezogen.Dejbundene blokkes ud og sættes enten fast i ringe eller placeres om en kegle eller lignende støtteanordninger
Jeder Aufkleber ist mit einem selbstklebenden Klebeband versehen und kann auf einer beliebigen Oberfläche befestigt werden.Hver mærkat er forsynet med en selvklæbende strimmel og hæfter på den valgte overflade.
Ein großes, künstlerisch gestaltetes oder befestigtes Gebäude, in der Regel als Privatresidenz oder zu Wehrzwecken errichtet.En stor overdådigt udsmykket eller befæstet bygning opført som privatbolig eller som sikkerhedsværn.