"Verbuchung" auf Dänisch


Verbuchungkontering


Beispieltexte mit "Verbuchung"

Zahlung und Verbuchung des VorschussesBetaling og udligning af forfinansiering
Regeln für die Verbuchung finanzieller TransaktionenBogføringsregler for finansielle transaktioner
Die Verbuchung und Kontrolle der Urlaubstage obliegt der Verwaltung der Agentur.Agenturets administration er ansvarlig for forvaltning og kontrol af ferie og orlov.
Darüber hinaus sollte in Bezug auf die Verbuchung der Ergebnisse solcher Währungsumrechnungen noch mehr Transparenz geschaffen werden.Desuden bør bogføringen af resultaterne af sådanne valutaomregningstransaktioner gøres endnu mere gennemsigtig.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

die Richtigkeit der Verbuchungsstelle;at konteringen er korrekt
die Verbuchungsstelle des betreffenden Betrags richtig ist;at konteringen af de beløb, der skal inddrives, er korrekt
Bei jeder Buchung werden Ursprung, Inhalt und Verbuchungsstelle des jeweiligen Vorgangs sowie die Referenzdaten der entsprechenden Belege angegeben.Hver bogføringstransaktion skal præcisere oplysningens oprindelse, indhold og postering samt referencerne på relevante bilag.