"Ort" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
Ortsted

Beispieltexte mit "Ort"

Ort des Empfängers;modtagerens lokalitet
Ort und Datum der Ausstellung:Udstedelsessted og -dato:
Ort des Entstehens der ZollschuldStedet, hvor toldskylden opstår
Ort des Verladens zur Ausfuhr5.2.Pålæsningssted med henblik på eksport5.2.
Ort des Ereignisses oder der Bedingungen;hvor hændelsen eller forholdet finder sted
Ort der Registrierung des Emittenten und seine Registrierungsnummer.udsteders registrerede hjemsted og registreringsnummer
Ort der Kontrollen mit Ausrüstungen und für die physische Überprüfung,oplysninger om, hvor der foretages screening og fysisk kontrol
Ort und Datum des Antrags auf internationalen Schutz im Aufenthaltsstaat: …Sted og dato for ansøgningen om international beskyttelse i opholdslandet: …
Benennung eines Agenten vor OrtUdpegning af lokal repræsentant
Beförderung zum zugelassenen OrtTransport til det rette sted
Pauschale Berichtigungen von 2 % – unzulängliche Kontrollen vor OrtFaste korrektioner på 2 % for mangler ved kontrollen på stedet
Der Ort der Messung.Stedet for målingen.
Vertriebsstufe Ort der Probenahme.Væv Den del af produktet, der er analyseret — f.eks. fedt- eller muskelvæv.
Als Wohnort gilt der Ort der Abordnung,Udstationeringsstedet betragtes som bopæl:
Verkäufe, Ausgaben vor Ort und ZahlungsverkehrSalg, lokale udgifter og overførsel af midler
voraussichtlicher Zeitraum und Ort der Verzollung;forventet periode og sted for toldklareringen
Auswahl der vor Ort zu kontrollierenden AntragstellerUdvælgelse af støtteansøgere til kontrol på stedet
die erforderlichen Ermittlungen vor Ort durchzuführen;at gennemføre nødvendige kontrolundersøgelser på stedet