"Kind" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Kindbarn

Beispieltexte mit "Kind"

adoptiertes Kindadoptivbarn
ausgesetztes Kindforladt barn
nicht eheliches Kindbarn uden for ægteskab
Fürsorge für Mutter und Kindbørneforsorg og mødrehjælp
Wenn Sie noch nicht 18 Jahre alt sind, gelten Sie als Kind.Hvis du er under 18 år, betragtes du som et barn.
Kann das Kind im Mutterleib schädigenKan skade det ufødte barn
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigenH360D Kan skade det ufødte barn
H360Df Kann das Kind im Mutterleib schädigen.H360Df Kan skade det ufødte barn.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenMistænkes for at skade det ufødte barn
Falls nicht vorhanden, vom Kind angegebenes Alter:Hvis en sådan ikke findes, den alder, som barnet har oplyst:
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigenH361d Mistænkes for at skade det ufødte barn
Bei Mehrlingsgeburten wird jedes lebendgeborene Kind einzeln gezählt.I tilfælde af flerfødsler tælles hver levendefødte for sig.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Zuwandererkindmigrantbarn
Einzelkindenebarn
Kinderbetreuungbørnepasning
Kindernahrunglevnedsmiddel til børn
Kinderarbeitbørnearbejde
kinderreiche Familiebørnerig familie
frühe Kindheitspædbørn
Kinderbetreuung und BildungPasning og undervisning af børn
Rechte des Kindesbørns rettigheder
Elektroindustrie und Optikindustriefremstilling af elektrisk og optisk udstyr
Kindern unter zwölf Jahren;børn under 12 år
Kinder; bitte Name, Alter und Aktenzeichen (falls zutreffend) angebenBørn; angiv i givet fald navn, alder og referencenumre
Kinder (unter 18 Jahren), gegebenenfalls aufgeschlüsselt nach den einzelnen Altersgruppen.børn (under 18 år); og i givet fald for specifikke aldersgrupper.
Kindernahrung in Aufmachungen für den Einzelverkauf (ohne zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen)Tilberedte fødevarer til børn, i pakninger til detailsalg (undtagen homogeniserede sammensatte fødevarer)
Mutmaßliche Beziehung zum Kind:Formodet forhold til barnet:
Ein Kinderstuhl muss standsicher sein.Barnestole skal være stabile.
Eheschließung eines Kindes: zwei Tage,et barns indgåelse af ægteskab: to dage
Lebensmittel für Säuglinge und KleinkinderFødevarer til spædbørn og småbørn
BVT-Schlussfolgerungen für die KalkindustrieBAT-konklusioner for kalkindustrien
Alleinerziehende mit unterhaltsberechtigten Kindern*deltagere, som lever i en husstand med kun én voksen og med forsørgelsesberettigede børn*
Kleinkindertagesstätten und Kinderkrippen auf VertragsbasisSmåbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem