"Entladung" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Entladungaflæsning

Beispieltexte mit "Entladung"

Entladung und Beschau der WarenLosning og undersøgelse af varer
Entladung der atmosphärischen Elektrizität.Udladning af atmosfærisk elektricitet.
Gestellung, Entladung und Beschau der WarenFrembydelse, losning og undersøgelse af varer
Energieabgabe während der ersten Sekunde der Entladung größer als 10 kJ,Energiafgivelse på mere end 10 kJ i løbet af det første sekund
Da das Fahrzeug dann still steht, wird eine Typgenehmigungs-Prüfung hinsichtlich elektrostatischer Entladung nicht für notwendig erachtet.Eftersom køretøjet holder stille på dette tidspunkt, anses typegodkendelsesprøvning med hensyn til elektrostatisk udladning ikke for nødvendig.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Kraftfahrzeugscheinwerfer mit Gasentladungs-LichtquellenForlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder
Entladungslampen; Ultraviolett- und Infrarotlampen; BogenlampenUdladningslamper; ultraviolette og infrarøde lamper; buelamper
Andere Entladungslampen (ohne Ultraviolettlampen)Andre udladningslamper (undtagen ultraviolette lamper)
Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.Gasudladningspærer: Kviksølvet udtages.
Elektrische Störung durch elektrostatische EntladungenElektrisk støj fra elektrostatiske udladninger
Andere Vorschaltgeräte für Entladungslampen (ohne Vorschaltdrosselspulen)Reaktorer til udladningslamper og -rør (undtagen induktionsspoler)
Lampen, die mit externen Hochdruckentladungslampensteuergeräten betrieben werdenLyskilder, som drives med en ekstern styreanordning til højtryksdamplamper
Glühkathoden-Leuchtstoffentladungslampen mit zwei Lampensockeln (ohne Ultraviolettlampen)Udladningslamper (lysstofrør og -lamper) med to sokler (undtagen ultraviolette lamper)
Gasentladungs-Lichtquellen für genehmigte Gasentladungs-Leuchteinheiten von KraftfahrzeugenGasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer