"Brennstoff" auf Dänisch


Deutsch
Dänisch
Brennstoffbrændsel

Beispieltexte mit "Brennstoff"

fossiler Brennstofffossilt brændsel
bestrahlter Brennstoffbestrålet brændstof
Menge Brennstoff bzw. MaterialMængde af brændsel eller materiale
als Brennstoff zur Beheizung seines landwirtschaftlichen Betriebs,som brændstof til opvarmning på landbrugsbedriften
Brenner für festen Brennstoff oder Gas (einschließlich kombinierte Brenner)Fyringsaggregater til fast brændsel eller gas, herunder kombinerede brændere
Auszuschließen ist der Einsatz von Brennstoff auf Flughäfen für den Bodenverkehr.Forbrug af brændstoffer til transport internt i lufthavne medregnes ikke.
Auszuschließen ist ferner Brennstoff für die stationäre Verbrennung auf Flughäfen.Brændstof til stationær forbrænding ved lufthavne medregnes ligeledes ikke.
gegebenenfalls ein Proxywert für den unteren Heizwert der als Brennstoff verwendeten Biomasse-Stoffströme;en tilnærmelse for den nedre brændværdi af de biomassekildestrømme, der anvendes til brændsel, hvis relevant
mit fossilem Brennstoff befeuerte Energieerzeugungsanlagen mit betriebsbereiter CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS)Kraftværker, der anvender fossilt brændstof med driftsmæssig opsamling og opbevaring (CCS)

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Brennstoffanreicherungbrændstofberigelse
Brennstoffzellebrændselscelle
Substitutionsbrennstofferstatningsbrændstof
Kernbrennstoffatombrændsel
Brennstoff- oder MaterialbezeichnungBetegnelse for brændsel eller materiale
Arten fossiler Brennstoffe.Typer fossile brændstoffer
Wiederaufbereitung des Brennstoffsgenbehandling af brændstof
Bewirtschaftung abgebrannten Kernbrennstoffs.ydelse af forvaltning af brugt brændsel.
Brennstoffmenge (t) oder (Nm3)Brændselsmængde [t] eller [Nm3]
Brennstoffen für die Energieerzeugung.brændsel til fremstilling af energi.
Brennstoffe – Lagerung und Aufbereitung;brændsler – oplagring og behandling
Brennstoffemissionsfaktoren, bezogen auf den unteren Heizwert (Hu)Brændselsemissionsfaktorer i forhold til nedre brændværdi (NCV)
Kokereien, Raffinerien und Verarbeitung von KernbrennstoffFremstilling af koks, raffinerede olieprodukter og behandling af nukleart brændsel.
Art des fossilen Brennstoffs.Type fossilt brændstof.
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffenfossil energiproduktion
Andere gasförmige u. flüssige BrennstoffeAndre brændsler i gasholdig form eller flydende form
Kontrollierte Brennstoffzugabe z. B. durch:Reguleret tilsætning af brændsel omfatter f.eks.:
Art der Brennstoffressource (FossilFuelResourceType)Type fossil brændstofressource (FossilFuelResourceType)
Erbringung von Dienstleistungen des Kernbrennstoffkreislaufs,levering af tjenesteydelser inden for den nukleare brændselscyklus
Kontrollierte, konstante und kontinuierliche BrennstoffzufuhrIndfødning af brændsler på en reguleret, konstant og kontinuerlig måde