"Ausschuss EP" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Ausschuss EPudvalg (EP)

Beispieltexte mit "Ausschuss EP"

Sekretär des Zentralen Wahlausschusses der Republik Belarus.Sekretær for Hvideruslands centrale valgkommission.
Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresstSavsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former
Gibt der Ausschuss eine befürwortende Stellungnahme ab, so beschließt die EFTA-Überwachungsbehörde die geplanten Maßnahmen.Afgiver udvalget en positiv udtalelse, vedtager EFTA-tilsynsmyndigheden udkastet til påtænkte foranstaltninger.
Anhang I des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 121/2004 vom 24. September 2004 geändert.Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 121/2004 af 24. september 2004.
Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 122/2004 vom 24. September 2004 geändert.Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 122/2004 af 24. september 2004.
Er wird vom Verwaltungsrat oder — sofern der Gründungsakt dies zulässt — vom Exekutivausschuss geprüft und gebilligt.Den gennemgås og godkendes af bestyrelsen eller, hvis oprettelsesakten åbner mulighed for det, forretningsudvalget.
Am 19. November 2013 hörte der Flugsicherheitsausschuss die CAAN zu den Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit in Nepal.Den 19. november 2013 hørte Udvalget for Luftfartssikkerhed redegørelser fra CAAN om deres foranstaltninger for at forbedre luftfartssikkerheden i Nepal.