"Aufstellung des Haushaltsplans" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Aufstellung des Haushaltsplansbudgetopstilling
Aufstellung des HaushaltsplansFastlæggelse af budgettet

Beispieltexte mit "Aufstellung des Haushaltsplans"

Aufstellung des Haushaltsplans der EUopstilling af EU's budget
Aufstellung des Haushaltsplans der UnionseinrichtungFastlæggelse af EU-organets budget
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans ist der mehrjährige Finanzrahmen einzuhalten.Budgettet overholder den flerårige finansielle ramme.
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans kein Basisrechtsakt existiert oderder ikke foreligger nogen basisretsakt for den pågældende foranstaltning på det tidspunkt, hvor budgettet fastsættes, eller
Die Aufstellung des Haushaltsplans der PPP-Einrichtung, der Haushaltsvollzug und die Rechnungslegung erfolgen in Euro.OPP-organets budget opstilles og gennemføres i euro, og regnskaberne aflægges i euro.
Für die Aufstellung des Haushaltsplans der PPP-Einrichtung, den Haushaltsvollzug und die Rechnungslegung gilt der Grundsatz der Transparenz.OPP-organets budget opstilles og gennemføres og regnskaberne aflægges under overholdelse af princippet om gennemsigtighed.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Aufstellung des ProgrammsOprettelse
Aufstellung des Mikrophons (siehe Anlage 2)Mikrofonens placering (se tillæg 2)
Bei der Aufstellung des MFR sollten die Preise von 2011 zugrunde gelegt werden.FFR'en bør fastlægges i 2011-priser.
Es ist unerlässlich, dass sich die Daten zur Aufstellung der Zahlungsbilanz des Euro-Währungsgebiets eignen.Det er vigtigt, at dataene er egnede til beregningen af euroområdets betalingsbalance.
Annahme des Haushaltsplansvedtagelse af budget
Ausführung des Haushaltsplansgennemførelse af budget
Änderung des Haushaltsplansbudgetændring
Entwurf des Haushaltsplansbudgetforslag
Ablehnung des Haushaltsplansforkastelse af budget
Vorentwurf des Haushaltsplansforeløbigt budgetforslag
Entwurf des Haushaltsplans (EU)budgetforslag (EU)
Einheitlichkeit des HaushaltsplansBudgettets enhed