"Attraktivität des Unionsmarktes" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Attraktivität des UnionsmarktesEU-markedets tiltrækningskraft

Beispieltexte mit "Attraktivität des Unionsmarktes"

Attraktivität des Unionsmarktes, geltende Maßnahmen in anderen Drittländern und KapazitätsreservenEU-markedets tiltrækningskraft, gældende foranstaltninger i andre tredjelande og overskydende kapacitet

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

der Erhöhung der Attraktivität des Berufs des Wissenschaftlers sowieat gøre forskererhvervet mere attraktivt, og
Das Euratom-Programm sollte dazu beitragen, die Attraktivität des Berufs des Wissenschaftlers in der Union zu erhöhen.Euratomprogrammet bør medvirke til at styrke forskererhvervets tiltrækningskraft i EU.
Horizont 2020 sollte dazu beitragen, die Attraktivität des Berufs des Forschers in der Europäischen Union zu erhöhen.Horisont 2020 bør medvirke til at gøre forskerhvervet mere attraktivt i Unionen.
Bestimmung des relevanten UnionsmarktesFastlæggelse af det relevante EU-marked