"Artikel 110 Zuschlagskriterien" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Artikel 110 ZuschlagskriterienArtikel 110 Kriterier for tildeling af kontrakter

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

die Berechnung der Beihilfekürzung gemäß Artikel 110c Absatz 3 undberegningen af nedsættelsen af støtten i henhold til artikel 110c, stk. 3
Dies verstoße gegen das Diskriminierungsverbot gemäß Artikel 110 AEUV.Dette er i strid med princippet om ikkeforskelsbehandling i artikel 110 i TEUF.
Artikel 68 der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates [12]2110Artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009 [12]2110
Den Betriebsinhabern wird die Beihilfe je Hektar beihilfefähige Fläche gemäß Artikel 110c gewährt.Støtten pr. støtteberettiget hektar ydes til landbrugerne i henhold til artikel 110c.
Gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sollte Diphenylamin daher nicht genehmigt werden.Diphenylamin bør derfor ikke godkendes, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.
gegebenenfalls die in Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genannten dokumentierten Nachweise;hvis det er relevant, dokumentation som omhandlet i artikel 4, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1107/2009
Artikel 67: ZuschlagskriterienArtikel 67: Kriterier for tildeling af kontrakter
Artikel 82: ZuschlagskriterienArtikel 82: Kriterier for tildeling af kontrakter