"Armatur" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Armaturarmatur

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

ArmaturenArmaturer
Armaturenarmaturer
Armaturen der Meß- und RegeltechnikArmaturer til måle- og reguleringsteknik
Armaturenbrett- und ähnliche Uhren für FahrzeugeUre til instrumenttavler og lignende ure til motorkøretøjer
Armaturen, Länge und Qualität der Schlauchleitungen müssen den Anforderungen entsprechen.Armaturer og slangeledningernes længde og kvalitet skal svare til kravene.
Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Schiffe oder andere FahrzeugeUre til instrumenttavler og lignende ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og skibe
Armaturenbrett- und ähnliche Uhren für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge oder Schiffe (einschließlich Chronografen für Kraftfahrzeuge)Ure til instrumenttavler o.l. ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og skibe, herunder kronografer til motorkøretøjer
Herstellung von Armaturen a. n. gFremstilling af andre haner og ventiler
Regelventile, Schieber und sonstige ArmaturenProcesreguleringsventiler, skydeventiler, sædeventiler og andre ventiler
Energieaufnahmeprüfungen am oberen ArmaturenbrettEnergiabsorptions-prøvning af den øverste del af instrumentbrættet
EN-Normen für die Produktgruppe „Sanitärarmaturen“EN-standarder vedrørende produktgruppen »sanitetsarmaturer«
spezielle Sanitärarmaturen für den nichthäuslichen Gebrauch.særlige sanitetsarmaturer, som ikke er beregnet til husholdningsbrug.
Maximal verfügbare Durchflussmengen bei „Sanitärarmaturen“Maksimal vandgennemstrømning for »sanitetsarmaturer«
Reparatur und Instandhaltung von Armaturen und ähnlichen ApparatenReparation og vedligeholdelse af haner og ventiler