"Arbeitsumgebung" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Arbeitsumgebungarbejdsmiljø

Beispieltexte mit "Arbeitsumgebung"

Vor Arbeitsbeginn sich an der Einsatzstelle mit der Arbeitsumgebung vertraut machen.Før der arbejdes med maskinen, skal man gøre sig fortrolig med arbejdsomgivelserne på opstillingsstedet.
Zur Arbeitsumgebung gehören z. B. Hindernisse im Arbeitsbereich und Möglichkeiten der Hilfe bei Unfällen.Derunder hører også f.eks. hindringer i arbejdsområdet og muligheder for at tilkalde hjælp ved ulykker.