"Anzahl der Teilnehmer im Vorjahr;" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anzahl der Teilnehmer im Vorjahr;antallet af deltagere i det forløbne år

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Anzahl und Volumen und/oder Wert verkaufter neuer Erzeugnisse im Vergleich zum Vorjahr;antal og mængde og/eller værdi af nye produkter, der er solgt, i forhold til det foregående år