"Anträge der ausführenden Hersteller" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anträge der ausführenden HerstellerKrav fremsat af eksporterende producenter

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Dementsprechend wurden die MWB-Anträge von zehn ausführenden Herstellern, bestehend aus sechzehn juristischen Personen, geprüft.I overensstemmelse hermed blev anmodningerne om markedsøkonomisk behandling fra ti eksporterende producenter, der bestod af 16 juridiske enheder, bekræftet.
Dementsprechend wurden die MWB-Anträge von vier ausführenden Herstellern (Unternehmensgruppen), die aus elf juristischen Personen bestehen, untersucht.Anmodningerne om markedsøkonomisk behandling fra fire eksporterende producenter (grupper af virksomheder), som bestod af 11 retlige enheder, blev således undersøgt.
Produktionskapazität der ausführenden HerstellerDe eksporterende producenters produktionskapacitet
Alle anderen kooperierenden ausführenden HerstellerAlle andre samarbejdsvillige eksporterende producenter
Dumpingspanne der mitarbeitenden ausführenden HerstellerDumpingmargenen for de samarbejdsvillige eksporterende producenter
Bildung einer Stichprobe der ausführenden HerstellerStikprøveudtagning af eksporterende producenter
den Internetauftritten der ausführenden Hersteller entnommenen Informationen,oplysninger fra de eksporterende producenters internetpræsentationer
Auswahl einer Stichprobe der ausführenden Hersteller in der VR ChinaStikprøver af eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina
Bildung einer Stichprobe der ausführenden Hersteller in der VR ChinaStikprøveudtagning af eksporterende producenter i Kina
Keiner der chinesischen ausführenden Hersteller arbeitete an der Untersuchung mit.De kinesiske eksporterende producenter samarbejdede ikke.
Produktion und Kapazitätsreserven der ausführenden Hersteller in der VR ChinaDe kinesiske eksporterende producenters produktion og uudnyttede kapacitet