"Anteile an Investmentfonds (F.52)" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anteile an Investmentfonds (F.52)Andele i investeringsforeninger (F.52)

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Anteilsrechte und Anteile an InvestmentfondsEjerandele og andele i investeringsforeninger
Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (F.522)Andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (F.522)
Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5)Ejerandele og andele i investeringsforeninger (AF.5)
Bewertung von Transaktionen mit Anteilen an InvestmentfondsVærdiansættelse af transaktioner i andele i investeringsforeninger
Börsennotierte und nicht börsennotierte Anteile an InvestmentfondsNoterede og unoterede andele i investeringsforeninger
Transaktionen in bzw. der Besitz von Anteilen an Investmentfonds werden hier ebenfalls erfasst.Transaktioner/beholdninger af andele i investeringsforeninger, f.eks. investeringsfonde, er også medtaget i denne kategori.
Hierunter fallen börsennotierte und nicht börsennotierte Aktien, sonstige Anteilsrechte, Geldmarktfondsanteile und Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds.Denne kategori omfatter noterede og unoterede aktier, andre ejerandelsbeviser, og aktier/andele i pengemarkedsforeninger og investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger.
MFIs und SFIs, die Daten über Geschäfte zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden mit Anteilen eines gebietsansässigen Investmentfonds übermitteln:MFI'er og andre finansielle formidlere som rapporteringspligtige med hensyn til residenters transaktioner med ikke-residenter vedrørende en resident investeringsforenings aktier/andele: