"Anteil" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anteilandel

Beispieltexte mit "Anteil"

Anteil am GemeinschaftsmarktMarkedsandel i Fællesskabet
Anteil zulässiger Unteraufträge;den andel, der eventuelt kan gives i underentreprise
Anteil am freien MarktMarkedsandel på det frie marked
Anteil an der FinanzausstattungAndel af finansieringsrammen
Anteil von Verstößen bei Fallen;procentdel overtrædelser konstateret i forbindelse med faststående net
Anteil am Gesamtbetrag der Beiträge der MitgliedstaatenProcent af samlede »nationale bidrag« (%)
Anteil Betriebs- und Instandhaltungsumsatz am GesamtumsatzAndel af omsætning fra drift og vedligeholdelse i forhold til omsætning i alt
Anteil der Emissionsberichte, die ausführlich analysiert wurdenAndel af emissionsrapporter, der er analyseret i detaljer
Anteil der Tonnenkilometerberichte, die ausführlich analysiert wurdenAndel af tonkilometerrapporter, der er analyseret i detaljer
Bestimmung von Biomasseanteil und fossilem AnteilBestemmelse af biomasse og fossil fraktion
Der durch diese Nutzung eingenommene prozentuale Anteil.Andelen afsat til denne nuværende anvendelse i procent.
Ein als Quotient mit dem Nenner 100 ausgedrückter Anteil.En procentandel udtrykt som en forholdsmæssig andel med en fællesnævner på 100.
Eingezahlter Anteil vom 1. Juli 2013Andel indbetalt fra 1. juli 2013
Gezeichneter Anteil ab 1. Januar 2014Andel indskudt fra 1. januar 2014
Ihr Anteil am Lebensmittelmarkt liegt bei 24 %.Markedsandelen er 24 % af markedet for købmandsvarer.
Prozentualer Anteil der festgelegten Kornfraktion.Procentandel af den definerede fraktion.
den Anteil (in %) der elektronisch angemeldeten Werte.% værdier, der er indberettet elektronisk.
Konservativ geschätzter Anteil der Emissionen der Anlage (%)Andel (i %) af emissioner fra anlægget, der er anslået konservativt
unbezahlter Anteil von teileingezahlten Aktien und Wertpapieren;Ikkebetalt del af delvis betalte aktier og værdipapirer

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Anteile an GeldmarktfondsAktier/andele i pengemarkedsforeninger
Anteilsrechte und InvestmentfondsanteileEjerandele og aktier/andele i investeringsforeninger
Verkaufsmengen und MarktanteilSalgsmængder og markedsandel
Marktanteil der UnionEU-erhvervsgrenens markedsandel
Änderungen der EigentumsanteileÆndringer i ejerandele
Marktanteile der UnionsherstellerEU-producenternes markedsandel
Investmentfondsanteile ohne Geldmarktfondsanteileaktier/andele i investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger
Anteile an Geldmarktfonds [43]Andele i pengemarkeds-foreninger [43]
Anteile an Geldmarktfonds (F.521)Andele i pengemarkedsforeninger (F.521)
Anteile an Investmentfonds (F.52)Andele i investeringsforeninger (F.52)
Anteilsrechte und Anteile an InvestmentfondsEjerandele og andele i investeringsforeninger
Anteilige Nutzung für das Arbeitsprogramm (%)% anvendt til arbejdsprogrammet
Anteilseigner: NRW 48 %, Landschaftsverbände 2 %,Aktionærer: NRW 48 %, Landschaftsverbände 2 %,
Anteilsrechte und Investmentfondsanteile, davon: InvestmentfondsanteileEjerandele og aktier/andele i investeringsforeninger, heraf aktier/andele i investeringsforeninger
Einfuhrmenge (in 1000 m2) und MarktanteilImportmængde (1000 m2) og markedsandel
Marktanteil in der UnionMarkedsandel i EU
Menge, Marktanteil und PreiseMængde, markedsandel og priser
Marktanteil — alle VerfahrenMarkedsandel — for alle ordninger
Die Garantien der AnteilseignerGarantierne fra aktionærerne
Etwas Anteilnahme und Interesse2 Nogen interesse
Marktanteil der gedumpten EinfuhrenDumpingimportens markedsandel
Volumen, Marktanteil und EinfuhrpreiseImportens mængde, markedsandel og priser