"Ansprechpartner für Verwaltungsfragen" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Ansprechpartner für VerwaltungsfragenRepræsentant for retlige anliggender

Beispieltexte mit "Ansprechpartner für Verwaltungsfragen"

Feld 7: Ansprechpartner für VerwaltungsfragenBoks 7: Repræsentant for retlige anliggender

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Ansprechpartner für die AnlageKontaktperson for anlægget
Ansprechpartner für technische FragenRepræsentant for tekniske anliggender
Feld 8: Ansprechpartner für technische FragenBoks 8: Repræsentant for tekniske anliggender
Der Vorsitzende des EUMC ist erster Ansprechpartner für den Befehlshaber der EU-Operation.Formanden for EUMC fungerer som det primære kontaktled til den øverstbefalende for EU-operationen.
Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen Ansprechpartners für weitere InformationenIdentitet og kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige eller et andet kontaktpunkt, hvor yderligere oplysninger kan indhentes
Kommission für Finanz- und VerwaltungsfragenUdvalget for Finansielle og Administrative Anliggender
Artikel 64 — Kommission für Finanz- und VerwaltungsfragenArtikel 64 — Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender
Die Kommission für Finanz- und Verwaltungsfragen nimmt folgende Aufgaben wahr:Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender varetager følgende opgaver:
Der Vorsitzende der Kommission für Finanz- und Verwaltungsfragen vertritt den Ausschuss gegenüber den Haushaltsbehörden der Union.Formanden for Udvalget for Finansielle og Administrative Anliggender repræsenterer Regionsudvalget over for EU's budgetmyndigheder.
Feld 9: Einzelheiten zu den benannten Vertretern für Verwaltungsfragen und technische Fragen im Falle eines UnionsantragsBoks 9: I tilfælde af en EU-anmodning anføres oplysninger om de udpegede repræsentanter for retlige og tekniske anliggender