"Anpassung des Angebots" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anpassung des AngebotsTilpasning af udbuddet

Beispieltexte mit "Anpassung des Angebots"

Maßnahmen zur Anpassung des Angebots an bestimmten ArtenForanstaltninger til tilpasning af udbuddet af visse arter
Maßnahmen zur Anpassung des Angebots an bestimmten Arten [9]Foranstaltninger til tilpasning af udbuddet af visse arter [9]
Maßnahmen zur Erleichterung der Anpassung des Angebots an die MarktnachfrageForanstaltninger til fremme af tilpasning af udbuddet til markedsbehovet
eine Vermarktungsstrategie zur quantitativen, qualitativen und die Aufmachung betreffenden Anpassung des Angebots an die Markterfordernisse;en afsætningsstrategi for at tilpasse udbuddet, både hvad angår mængde, kvalitet og præsentationsmåde, til markedsbehovene og -kravene
spezifische vorsorgliche Maßnahmen zur Anpassung des Angebots für Arten, deren Vermarktung im Laufe des Jahres üblicherweise Probleme aufwirft;særlige forebyggende foranstaltninger til tilpasning af udbuddet af arter, som det sædvanligvis er vanskeligt at afsætte i løbet af året

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Anpassung des eingezahlten KapitalsJustering af den indbetalte kapital
Anpassungshilfen für Vertragsstaaten des AKP-ZuckerprotokollsTilpasningsstøtte til sukkerprotokollande
Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamtSamlede lovpligtige justeringer af supplerende kapital
Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamtSamlede lovpligtige justeringer af egentlig kernekapital
Anpassung der Produktion an die Erfordernisse des Marktes;afpasse produktionen efter markedets behov
Anpassungen an den Mindestangaben im Prospekt und im BasisprospektJusteringer af mindstekrav til oplysninger i prospekter og basisprospekter
oder mit einem oder mehreren Modulen zur Anpassung des Leistungsfaktorseller inklusive en eller flere moduler til effektfatorkorrektion
die Konditionen des Angebots,tilbudsvilkårene
Gesamtsumme der Emission/des Angebots.Den samlede værdi af udstedelsen/udbuddet.
Wert des letzten GegenangebotsVærdi af sidste modbud
Angaben zur Finanzierung des Angebots,finansieringen af tilbuddet
die Frist für die Annahme des Angebots,fristen for accept af tilbuddet
Bündelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugung ihrer Mitglieder;at koncentrere udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion
die Einreichung von Angeboten und die Mindestmenge eines Angebots;afgivelse af tilbud eller bud og minimumsmængden pr. ansøgning eller bud