"Anordnungskette und Struktur" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anordnungskette und StrukturKommandovej og struktur

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Gesundheit — InfrastrukturSundhed — infrastruktur
Marktwirtschaft und StrukturreformMarkedsøkonomi og strukturreformer
Rechtsstatus und OrganisationsstrukturRetlig status og organisationsstruktur
Wasser- und Abwasserinfrastrukturvand- og spildevandsinfrastruktur
Freie Marktwirtschaft und StrukturreformFri markedsøkonomi og strukturreformer
Summenformel und Strukturformel, Molekularmasse.Empirisk formel og strukturformel samt molekylmasse
Aufbau und Umstrukturierung der Infrastruktur,udvikling og omstrukturering af infrastruktur
Form und Struktur der VerfahrensschriftstückeProcesskrifternes form og struktur