"Annahme der Zollanmeldung" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Annahme der ZollanmeldungAntagelse af en toldangivelse

Beispieltexte mit "Annahme der Zollanmeldung"

Die Zollschuld entsteht zum Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung.Toldskylden opstår på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Annahme der Finanzregelung der PPP-EinrichtungVedtagelse af OPP-organets finansielle bestemmelser
Annahme und Änderung der PartnerschaftsvereinbarungVedtagelse og ændring af partnerskabsaftalen
Formgültigkeit einer Annahme- oder AusschlagungserklärungFormel gyldighed af erklæringer vedrørende vedgåelse af eller afkald på arv
Prüfung und Annahme der RechnungslegungGennemgang og godkendelse af regnskaber
Annahme durch die Stelle der BürgschaftsleistungGarantistedets godkendelse
F816: Datum der Annahme der AusfuhranmeldungF816: dato for antagelse af udførselsangivelse
Inhalt, Annahme und Änderung der KooperationsprogrammeIndhold, vedtagelse og ændring af samarbejdsprogrammerne
Annahme von Einlagen und sonstigen rückzahlbaren GeldernModtagelse af indskud og andre midler på anfordring
F814: Tag der Annahme der Zahlungserklärung (COM-7)F814: Dato for godkendelse af betalingsanmodning (COM-7)
Änderung der ZollanmeldungÆndring af en toldangivelse
Überprüfung der ZollanmeldungVerifikation af en toldangivelse
Ungültigerklärung der ZollanmeldungUgyldiggørelse af en toldangivelse
die Ergebnisse ihrer eigenen Kontrollen zur Überprüfung der Zollanmeldung,resultaterne af sin egen kontrol med henblik på verifikation af toldangivelsen,
die Abgabe der Zollanmeldung in den Fällen nach Artikel 158 Absatz 2.indgivelse af toldangivelsen i de i artikel 158, stk. 2, omhandlede tilfælde.
Die Überlassung erfolgt gleichzeitig für alle Waren, die Gegenstand derselben Zollanmeldung sind.Frigivelsen sker på én gang for samtlige varer, der er omfattet af en og samme angivelse.
die Änderung der Zollanmeldung nach Überlassung der Waren gemäß Artikel 173 Absatz 3.ændring af toldangivelsen efter frigivelsen af varerne i henhold til artikel 173, stk. 3.
der Zeitpunkt, zu dem die Waren ohne Zollanmeldung aus dem Zollgebiet der Union verbracht werden, oderpå det tidspunkt, hvor varerne faktisk føres ud af Unionens toldområde uden en toldangivelse