"Anlage D wird wie folgt geändert:" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anlage D wird wie folgt geändert:I tillæg D foretages følgende ændringer:

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

In Anlage A werden die Begriffsbestimmungen wie folgt geändert:I tillæg A ændres definitionerne således:
In Anlage 4 wird das „Beiblatt zum EG-Typgenehmigungsbogen Nr. ...“ wie folgt geändert:I tillæg 4 foretages følgende ændringer af »Addendum til EF-typegodkendelsesattest nr...«:
Der Anhang wird wie folgt geändert:I bilaget foretages følgende ændringer:
Die Tabelle wird wie folgt geändert:Tabellen ændres således:
Der Beschluss 2010/96/GASP wird wie folgt geändert:Afgørelse 2010/96/FUSP ændres således:
Die Entscheidung 2005/1/EG wird wie folgt geändert:I beslutning 2005/1/EF foretages følgende ændringer:
Die Richtlinie 2004/17/EG wird wie folgt geändert:I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:
Die Richtlinie 76/768/EWG wird wie folgt geändert:I direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:
D19 Paragraph 3 wird wie folgt geändert: 3I afsnit 9 udgår definitionerne af "bestemmende indflydelse", "fælles bestemmende indflydelse" og "betydelig indflydelse", og der tilføjes en sætning som følger:
Der Teil betreffend Italien wird wie folgt geändert:I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:
Feld Nr. 37: Verfahren wird wie folgt geändert:Rubrik 37, »Toldprocedure«, ændres således: