"Anhörung der Arbeitnehmer" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anhörung der Arbeitnehmerhøring af arbejdstagere

Beispieltexte mit "Anhörung der Arbeitnehmer"

Unterrichtung und Anhörung der ArbeitnehmervertreterInformation og høring af arbejdstagernes repræsentanter

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Anhörung der betreffenden PersonenHøring af de berørte personer
nach Anhörung der Kommission;efter høring af Europa-Kommissionen, og
nach Anhörung der betroffenen Staaten,efter høring af de berørte lande, og
nach Anhörung der Europäischen Kommission,som har hørt Europa-Kommissionen,
nach Anhörung der Wissenschaftlichen Prüfgruppe,efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe og
Die Anstellungsbehörde entscheidet nach Anhörung der Fraktionsvorsitzenden.Ansættelsesmyndigheden træffer afgørelse efter at have hørt gruppeformændene.
nach Anhörung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA),efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og
Recht auf Anhörung durch das ESMA-Aufsichtsorgan in Bezug auf ZwangsgelderRet til at blive hørt af ESMA's tilsynsråd med hensyn til tvangsbøder
Unterrichtung der Arbeitnehmerinformation af arbejdstagerne
Freizügigkeit der Arbeitnehmerarbejdskraftens frie bevægelighed
Beteiligung der Arbeitnehmermedarbejderindflydelse
behinderter Arbeitnehmererhvervshæmmet arbejdstager
ein Vertreter der Arbeitnehmerverbände,en repræsentant for arbejdstagernes faglige organisationer
Zahl der exponierten Arbeitnehmer;antallet af udsatte arbejdstagere
EFTA-Ausschuss für Freizügigkeit der ArbeitnehmerEFTA-udvalget for arbejdskraftens frie bevægelighed
Unterrichtung und Unterweisung der ArbeitnehmerUnderretning og oplæring af arbejdstagerne