"Angleichung der Normen" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Angleichung der Normenharmonisering af normer

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Angleichung der Rechtsvorschriftentilnærmelse af lovgivning
Angleichung der Preiseprisharmonisering
Diese Differenzen sind durch zeitliche Angleichung der Signale zu berücksichtigen.Der tages hensyn til sådanne forskelle ved at signalerne tidsmæssigt rettes ind efter hinanden.
Fortsetzung der Rechtsangleichung und der Stärkung der Verwaltungskapazitäten im Luftverkehrssektor.Fortsætte lovgivningstilpasningen og styrke den administrative kapacitet i luftfartssektoren.
Andernfalls erfolgen die Angleichungen bei der zweiten Gutschrift nach der endgültigen Feststellung.I modsat fald finder justeringerne sted i forbindelse med den anden kreditering efter den endelige vedtagelse.
Diese Angleichung ist einmalig und endgültig, ungeachtet etwaiger späterer Berichtigungen der BSP-Grundlagen.Denne justering foretages kun én gang og er definitiv, idet den ikke ændres i tilfælde af en senere ændring af det valgte BNI-grundlag.
Öffentliches Auftragswesen Nennenswerte Angleichung des albanischen Rechtsrahmens an den Besitzstand der EU.Offentlige indkøb Sikre en betydelig grad af tilpasning mellem Albaniens retlige rammer og EU-retten.
schrittweise Angleichung an den Besitzstand der Union und Vorbereitung auf seine Umsetzung,gradvis tilnærmelse til og forberedelse på gennemførelsen af EU-retten
Verstärkte Bemühungen um Angleichung des statistischen Systems an die Normen der EU.Gøre en større indsats for at sikre det statistiske systems forenelighed med EU-standarderne.
Einhaltung der gemeinsamen VermarktungsnormenOpfyldelse af fælles handelsnormer
Sektor- oder erzeugnisspezifische vermarktungsnormenSektor- eller produktspecifikke handelsnormer
der Normenempfehlungen der internationalen Gremien;de standarder, der anbefales af internationale organer
der Förderung der Normenanwendung bei öffentlichen Aufträgen,fremme af brugen af standarder i det offentliges indkøb
auf Mängel der in Artikel 6 genannten harmonisierten Normen.en mangel i de i artikel 6 nævnte harmoniserede standarder.
die Einhaltung der Vermarktungsnormen im Falle von Rücknahmen;overholdelse af handelsnormer i tilfælde af tilbagekøb
oder ein Verfahren, das Standardnormen wie SAE J2572 entspricht.eller en metode, der er i overensstemmelse med standardprotokoller som f.eks. SAE j2572.
oder ein Verfahren, das Standardnormen wie SAE J2572 entspricht.“;eller en metode, der er i overensstemmelse med standardprotokoller som f.eks. SAE j2572."
Warenverkehr Weitere Fortschritte bei der Übernahme der EU Normen.Varebevægelser Gøre yderligere fremskridt med vedtagelse af EU-standarder.