"Angaben zur Standardabweichung:" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Angaben zur Standardabweichung:data vedrørende standardafvigelsen

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Angaben zur IdentitätIdentificerende oplysninger
Angaben zur NährstoffbewertungAngivelse til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer
Angaben zur TiergesundheitSundhedsoplysninger
Allgemeine Angaben zur Anlage:Generelle oplysninger om anlægget:
Angaben zur nationalen Kontrollstelle,Oplysninger om den nationale tilsynsmyndighed
Angaben zur Seuchenentwicklung (2):Historiske data om sygdommen(e)s epidemiologiske udvikling (2):
Angaben zur Finanzierung des Angebots,finansieringen af tilbuddet
Angaben zur vorlegenden benannten StelleOplysninger om det underrettende bemyndigede organ
Teil I: Angaben zur SendungDel I: Nærmere oplysninger om sendingen