"Anforderungen und Standards" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anforderungen und StandardsKrav og standarder

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN, BEWERTUNG UND MELDUNGGENERELLE KRAV, VÆRDIANSÆTTELSE OG INDBERETNING
ANFORDERUNGEN AN SPONSOREN UND ORIGINATORENKRAV VEDRØRENDE ORGANISERENDE OG EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUTTER
Anforderungen und zu speichernde DatenKrav og data til registrering
Zusammenfassung der Anforderungen und FristenOversigt over krav og frister
Anforderungen an die Datenqualität und -konsistenzKrav til datakvalitet og konsistens
Anforderungen an Sitzplätze (Sättel und Sitze)Krav vedrørende siddepladser (sadler og sæder)
Anforderungen an vordere und hintere SchutzvorrichtungenKrav vedrørende beskyttelseskonstruktioner fortil og bagtil
Anforderungen hinsichtlich der Massen und AbmessungenKrav til masser og dimensioner
Gemeinsame Anforderungen an Garantien und KreditderivateFælles krav til garantier og kreditderivater
Bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen halten Institute die folgenden Standards ein:Med henblik på beregning af kapitalgrundlagskrav skal institutterne opfylde følgende standarder:
Bis zum 30. Juni 2014 müssen die Kontrollanforderungen mindestens ICAO-Standards genügen.Indtil den 30. juni 2014 skal kravene til screening mindst opfylde ICAO-normerne.
Technische Spezifikationen und SicherheitsstandardsTekniske specifikationer og sikkerhedsstandarder
Vorgegebene Zuverlässigkeits- und GenauigkeitsstandardsFastlagte standarder for nøjagtighed og pålidelighed
den Wortlaut „Zeitlich befristeter Versuch gemäß EU-Vorschriften und -Standards“;ordene »tidsbegrænset forsøg i henhold til EU-regler og -normer«
Durchführung der nächsten Parlaments- und Kommunalwahlen nach internationalen Standards.Gennemføre de næste parlaments- og lokalvalg i overensstemmelse med internationale standarder
Einführung von Sicherheitstechnik und kompatiblen Identifizierungsstandards in den Netzen;at indføre sikkerhedsteknologi og kompatible identifikationsstandarder på nettene
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Anwendung der Ausbuchungsgrundsätze dieses Standards.Følgende eksempler illustrerer anvendelsen af principperne for ophør af indregning i denne standard.
die Gewährleistung sicherer und hoher Qualitätsstandards im Personen- und Güterverkehr;fastsættelse af sikre og høje kvalitetsstandarder for både passager- og godstransport
innovative Technologien und die Entwicklung und Anwendung diesbezüglicher technischer Standards;innovative teknologier samt udvikling og anvendelse af tekniske standarder herfor
allgemeine Grundsätze der Luftsicherheit der Union und der ICAO-Standards zur Luftsicherheit;generelle luftfartssikkerhedsprincipper i Unionen og ICAO's normer for luftfartssikkerhed