"Anforderungen an das Risikomanagementsystem" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anforderungen an das RisikomanagementsystemKrav til risikostyringssystemet

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Anforderungen an das SicherheitsmanagementsystemKrav til sikkerhedsledelsessystemet
die Mindestanforderungen an das Zeiterfassungssystem;minimumskravene til tidsregistreringssystemet
Besondere Anforderungen an das interne IRC-ModellSærlige krav til den interne model for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko
Anforderungen an das Flugplatzmanagementsystem, Qualifizierung und Schulung;Krav til flyvepladsens styringssystem, kvalifikationer og uddannelse
Anforderungen hinsichtlich der Anbringungsstelle für das KennzeichenKrav til plads til montering af nummerplade
Gemeinsame Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der OrganeFælles krav til institutionernes regnskabssystem
Anforderungen an das System hinsichtlich der Reaktion auf Fehler/Ausfälle.Systemkravene som reaktion på svigt.
Artikel 152 Gemeinsamte Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der OrganeArtikel 152 Fælles krav til institutionernes regnskabssystem