"Allgemeines Ziel des Programms" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Allgemeines Ziel des ProgrammsProgrammets generelle mål

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Allgemeine Ziele des ProgrammsOverordnede målsætninger med programmet
die Ziele des Züchtungsprogramms;avlsprogrammets målsætninger
Einzelziele des operationellen ProgrammsSpecifikke mål i det operationelle program
Die Einzelziele des COSME-Programms sindCosme-programmets særlige målsætninger er:
Die Einzelziele des Programms lauten:Programmets specifikke mål er:
Liste der Ziele des Imkereiprogramms;listen over programmets målsætninger
Die allgemeinen Ziele des Programms lauten:Programmets generelle mål er:
Hauptziele des Programms sind vor allem:Programmet tager primært sigte på:
Operative Ziele und Prioritäten des ProgrammsProgrammets operationelle mål og prioriteter