"Ahndung des Verstosses – Vergleichsverfahren" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Ahndung des Verstosses VergleichsverfahrenSanktioner i forbindelse med overtrædelse – Mæglingsprocedure