"Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Agrarumwelt- und KlimamaßnahmenMiljø- og klimavenlige landbrugsoperationer

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Agrarumwelt- und KlimamaßnahmeMiljø- og klimavenligt landbrug
Verschiedene Agrarumwelt- und/oder Tierschutzverpflichtungen können miteinander kombiniert werden, sofern sie einander ergänzen und miteinander vereinbar sind.Forskellige former for forpligtelser til at drive miljøvenligt landbrug og/eller landbrug til gavn for dyrevelfærden kan kombineres indbyrdes, forudsat at forpligtelserne er komplementære og indbyrdes forenelige
Relevanz der Einbindung in den Prozess der Umweltaktivitäten und Klimamaßnahmen der Union:Relevans i forhold til Unionens politiske proces for miljø- og klimaindsatsen: