"Ackerland" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Ackerlandpløjejord

Beispieltexte mit "Ackerland"

Sonstige Kulturen auf dem AckerlandAndre markafgrøder
Sämereien und Pflanzgut auf dem AckerlandFrø og stiklinger på agerjord
Vermeidung des Vordringens unerwünschter Vegetation auf AckerlandUndgå, at uønsket vegetation spreder sig til landbrugsjord
I. Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von AckerlandI. Sekundære efterkulturer, svampe, kunstvanding og braklægning af agerjord
Umwandlung von Ackerland in extensiv genutztes DauergrünlandOmlægning af agerjord til permanent græsareal til ekstensivt brug
An Dritte überlassenes saatbereites Ackerland ist eingeschlossen (Rubrik 11300).Inkluderer jord, der leases til andre, og som er klar til såning (afgrødekode 11300).
Sämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland (ohne Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Ölsaaten)Frø og stiklinger på agerjord (ekskl. korn, bælgsæd, kartofler og olieholdige planter)

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Ackerland, Dauerkulturen und landwirtschaftlich genutztes Grünland (sowohl Aussaatflächen als auch natürliches Grünland).Agerjord, permanente afgrøder og græsarealer til landbrugsmæssig anvendelse (både tilsået eller naturligt forekommende).
Die Hauptkultur darf nicht mehr als 75 % dieses Ackerlandes einnehmen.Hovedafgrøden må ikke overstige 75 % af agerjorden.
Einander folgende Nebenkulturen, Pilze, Bewässerung und Stilllegung von Ackerland“:Sekundære efterkulturer, svampe, kunstvanding og braklægning af agerjord«:
An Dritte verpachtetes, saatbereites Ackerland, einschließlich der dem Betriebspersonal als Naturallohn überlassenen FlächenArealer, for hvilke der er indgået lejemål, og som er klar til såning, herunder arealer, der stilles til rådighed for arbejdskraften som naturalydelse.