"demonstrieren" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
demonstrierenдемонстрирам

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

demonstrieren:Съответствието на производството трябва да се докаже чрез рутинна проверка и документиране най-малко на следното: